Kommunale avgifter 4. kvartal 2019

Kommunale avgifter for 4. kvartal i Tønsberg blir sendt ut i uke 48, med forfall 20. desember. 

På grunn av kommunesammenslåing med Re vil alle vannmålere i Tønsberg kommune blir avregnet per 1. november og oppgjøret registreres på 4. termin 2019.