Kommunestyret skal behandle Bypakke-saken 17. juni

Kommunestyret skal behandle Bypakke-saken 17. juni

Saken inneholder en sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren, og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse.

Dette er en bestilling fra overordnet styringsgruppe.

Saken vil etter planen komme på sakskartet som sendes ut til Tønsberg-politikere neste uke, saksfremlegget kan lastes ned her: Lenke til saksfremlegget (PDF) (PDF, 863 kB)

 

Fylkeskommunen behandler saken 16.juni, og Færder kommune behandler saken 17. juni.  

Mer informasjon om Bypakke Tønsberg: https://bypakketonsbergregionen.no/

Til toppen