Er du klar for vaksine i sommer?

Er du klar for vaksine i sommer?

Får vi vaksineleveranser som forventet, vil 3.000-4.000 personer vaksineres hver uke, hele sommeren igjennom. For å få til dette er vi avhengig av at alle møter opp når de får innkalling - også i ferien!

Kommuneoverlege Per Kristian Opheim - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Per Kristian Opheim  

Hvem innkalles når?

- For å komme i mål med våre vaksineplaner er vi avhengig av at folk møter opp når de innkalles, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Hvem som innkalles akkurat når, er vanskelig å si. Det avhenger blant annet av hvor mange vaksinedoser vi får fremover. Basert på Folkehelseinstituttets beregninger har vi laget en prognose for når de ulike prioriteringsgruppene innkalles til vaksinedose 1:

  • Gruppe 9 (alder 45-54 år): fra uke 23 til og med uke 25
  • Gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år): fra uke 25 til og med uke 27
  • Gruppe 11 (alder 25-39 år): uke 27 til og med uke 29

Kommuneoverlegen er tydelig på at dette er en prognose og at disse planene kan endres raskt, både hvis vi får færre doser enn forventet, men også hvis vi får flere.

- Denne prognosen gir alle en mulighet til å legge noen ferieplaner, men dette er ikke hugget i stein. Alle i de gjenstående aldersgruppene må derfor være forberedt på å prioritere vaksinering foran andre ferieplaner i sommer, sier kommuneoverlegen.

Innkallinger til vaksinering sendes ut omtrent en uke før vaksinasjonstidspunktet. Her finner du mer informasjon om det praktiske rundt vaksinering.

Endrer intervallet mellom vaksinedose 1 og 2

Utover sommeren vil intervallet mellom vaksinedose 1 og 2 endres. I uke 23 gis vaksinedose 2 ni uker etter første dose. Dette intervallet reduseres til åtte uker i uke 24 og i uke 25, mens fra uke 26 settes den andre vaksinedosen syv uker etter dose 1.

Alle får time for vaksinedose 2 samtidig med at vaksinedose 1 settes.

Har du spørsmål – ta det gjerne med fastlegen!

Nå som vi får stadig flere vaksinedoser, blir det travle dager for de på vaksinasjonssenteret. Derfor ber kommuneoverlegen alle som har medisinske spørsmål knyttet til vaksinering om å ta disse med sin fastlege i forkant av vaksinering.

- Fastlegene vil kunne svare på de fleste medisinske spørsmål knyttet til vaksinen. Dette kan for eksempel være spørsmål om vaksine og medisinbruk, bivirkninger, og lignende type spørsmål, sier kommuneoverlegen.

Til toppen