Følger regjeringens retningslinjer for idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge

Følger regjeringens retningslinjer for idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge

Fredag kom regjeringen med endringer på de nasjonale retningslinjer som gjelder fritidsaktiviteter for barn og unge. Tønsberg kommune følger dette.

Bilde av fotballspiller - Klikk for stort bilde  

  • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. (nytt)
  • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling (nytt).
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Voksne

Det er ingen endringer i anbefalingene for idrett- og fritidsaktiviteter for voksne.

  • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidrett

Det er ingen endringer i anbefalingene for toppidrett

  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Les mer om regler og anbefalinger i Tønsberg

Til toppen