Ny vaksine tilgjengelig

En oppdatert versjon av koronavaksinen er tilgjengelig i Tønsberg kommune fra og med torsdag 22. september. Vaksinen er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer nå.

Personer som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.

Den nye vaksinen

Den nye vaksinene skal kun brukes til oppfriskningsvaksinering, ikke til grunnvaksinering.

En oppfriskningsdose med de nye oppdaterte vaksinene gir minst like god immunrespons mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre immunrespons mot Omikron (BA.1) sammenliknet med de opprinnelige vaksinene.

Økt antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet så langt lite om hvor stor denne forskjellen er. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene.

Koronavaksine tilbys nå de som er 65 år eller eldre og personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Kommunen venter på føringer for vaksinering av øvrige grupper.

Les mer om vaksinering her