Sykehjemmene er fortsatt åpne for besøk 

Sykehjemmene er fortsatt åpne for besøk 

Klikk for stort bildeMette Vikan AndersenVi tilrettelegger for at pasienter og beboere kan motta besøk selv om smitten er økende. 

Må begrense antallet 

En stor andel beboere på sykehjem er fullvaksinerte, men risikoen for Covid-19 forsvinner ikke helt siden vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Det er også pasienter spesielt på korttidsavdelinger og ansatte generelt som ikke er fullvaksinerte. 
 
-    Vi erfarer stor pågang av besøkende til enkelte avdelinger i sykehjemmene, og vi ser oss nødt til å begrense antall besøkende noe for at smittevernhensynet kan ivaretas, sier kommunalsjef for mestring og helse, Mette Vikan Andersen. 
 
Besøk begrenses til inntil to besøkende daglig, og sykehjemmene ber om at det er de samme personene som kommer på besøk i perioden frem til 16. mars. 

Avtales med avdelingen

Besøket avtales med avdelingen dagen før som tidligere. Dersom både pasient og besøkende er fullvaksinerte kan man ha nærkontakt, for andre besøkende ber vi om at det benyttes munnbind og at det holdes avstand på to meter eller mer.
 
Besøkende som er bekreftet med covid-19 eller sannsynligvis har sykdommen, bør som hovedregel ikke komme på besøk på sykehjemmet. Gjelder også besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene.

Besøkende som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen.

Vi oppfordrer alle til å følge med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger.

Til deg som skal besøke noen på sykehjem:

 • Vennligst avtal besøk med avdelingen senest dagen før du kommer. 
 • Alle besøkende bes om å skrive seg inn i besøksloggen i resepsjonen eller på avdeling.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Ved ankomst til sykehjemmet kontaktes avdelingen. Besøkende blir hentet av personalet.
 • Pårørende må bruke munnbind, fra de blir hentet ved hoveddør til besøket er over.
 • Besøkende bør holde minst 2 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker. Unntak:
  • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
  • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. 
 • Besøk kan gjennomføres på beboerrom, eller i fellesarealer utenfor avdelingen.  
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende kan ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Hvis beboere har oppholdt seg utenfor institusjonsområdet, må avdelingen informeres slik at nødvendig smitteverntiltak og eventuell smittesporing kan ivaretas i etterkant.  

Følgende gjelder for aktivitetstilbud i regi av Mestring og helse: 

 • Frisklivssentralen stenges for ute og inneaktiviteter
 • Hjelpemiddeltjenesten holder åpent
 • Støttekontakttjenesten gjennomføres der de kan holde to meters avstand
 • Ergo- og fysiobehandling holder åpent, munnbindpåbud.
 • Sidebygningen, Dal og Kilen holder stengt for inneaktiviteter. Aktiv på dagtid og alle ettermiddagstilbud holdes stengt
 • Seniorsentrene holder åpent for de som bor der og de som bor i nærheten som kan komme seg dit selv. Treningsrom er stengt.
 • I en-til-en-virksomheter (frisør, fotpleie) og i transportordningen for øvrig er det påbud om munnbind.
 • Frisør og fotpleie på sykehjem skal innføre forsterkede tiltak – påbud om bruk av munnbind på både kunde og frisør/fotpleier/fysioterapeuter
 • Tilrettelagt arbeid: åpent kun for de som ikke bor i bemannet bolig
 • Dagsenter og rehabilitering holdes stengt.
 • Treffpunktet stengt. Gågrupper gjennomføres.
 • Feltpleien holder åpent, også i helgen


 
 
 
 
 

Til toppen