Tredje dose til helsepersonell i Tønsberg

Tredje dose til helsepersonell i Tønsberg

- Vi har et stort antall vaksiner som snart går ut på dato, og kapasitet til å vaksinere mange i løpet av kort tid. Derfor tilbyr vi nå oppfriskningsdosen til alt helsepersonell som jobber i Tønsberg, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.  

Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert at rundt halvparten av alt helsepersonell nå bør tilbys den tredje dosen av koronavaksinen. I Tønsberg går tilbudet likevel til alle.

- FHI har bedt oss prioritere personell som over tid har kontakt med pasienter i risikogrupper. Det er fordi den tredje dosen først og fremst handler om å beskytte pasientene. Som fullvaksinert vil man fremdeles være godt beskyttet mot å bli alvorlig syk etter seks måneder, men vaksinens effekt for å beskytte mot smitte vil avta. Når vi både har nok vaksiner og god nok kapasitet, kan vi likevel tilby vaksinen til alt helsepersonell uten at det går ut over de gruppene vi blir bedt om å prioritere, sier Opheim.

Tilbudet gis til helsepersonell som er ansatt ved både private og offentlig helsevirksomheter i Tønsberg kommune.

Må registreres

Opheim forteller at de har ambisjoner om å få gjennomført vaksineringen allerede i løpet av uke 47 og 48.

- For at vi skal få til det, er det viktig at helsevirksomhetene registrerer ansatte som skal vaksineres så raskt som mulig. Den enkelte ansatte kan ikke registrere seg selv. Virksomheten må fylle ut et skjema og sende dette til kommunen innen 16. november, sier han.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst seks måneder etter dose 2. Det må også gå minst én uke mellom annen vaksinering og covid-vaksinen.  

- De som registreres, vil bli innkalt på vanlig måte via helsenorge.no eller SMS. Vaksineringen vil foregå i Messehall B, og vi vil forsøke å fordele ansatte ved en og samme virksomhet på ulike dager. Det gjør vi for å risikoen for at mange ansatte ved én virksomhet må være borte fra jobb samtidig som følge av eventuelle bivirkninger, forteller Opheim.

Les mer om tilbudet til helsepersonell og hvordan man registrerer personer som skal vaksineres her.

Til toppen