Viderefører strenge tiltak – noen lettelser for barn og unge

Viderefører strenge tiltak – noen lettelser for barn og unge

Tønsberg kommune følger regjeringens oppdaterte smitteverntiltak. Det betyr at skolene er tilbake på gult nivå, og at lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge ikke lenger frarådes.Ordfører Anne Rygh Pedersen - Klikk for stort bilde Helene Moe Slinning  

- Jeg er veldig glad for at vi har en smittesituasjon der det er mulig å lette litt for barn og unge, og at de får en tilnærmet normal skolehverdag og fritid, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.  

Regjeringen letter også på besøksreglene, mens skjenkestoppen videreføres og toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

De oppdaterte tiltakene trer i kraft onsdag 20. januar.

Får beskjed fra skolen

Alle elever og foresatte ved kommunens ungdomsskoler får beskjed fra skolen om hvordan overgangen til gult nivå skal gjennomføres.  

Det er fylkeskommunen som er skoleeier for de videregående skolene, men kommunelegen som avgjør hvilket smittenivå skolene skal være på. For de videregående skolene i Tønsberg er nivået satt til gult med bakgrunn i smittesituasjonen og anbefalingene som regjeringen kom med i dag.

Fritidsaktiviteter for barn som normalt

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner og lignende må fortsatt utsettes.

Kommunens haller og idrettsanlegg som har vært stengt de siste ukene, åpnes så fort det er mulig denne uken. Svømmehallene åpnes kun for  organisert barne- og ungdomsidrett og svømmetrening i regi av skolen.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Særforbundene kommer med nærmere beskjeder til toppidretten. 

Dette er de nye reglene:

  • Ungdomsskoler og VGS nedjusteres til gult nivå. Skolene kan holde rødt nivå hvis nødvendig.
  • Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Trening kan gjennomføres. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.
  • Voksne kan trene utendørs hvis det er mulig å holde god avstand.
  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.
  • Anbefalingen om digital undervisning videreføres. (Fagskoler, høgskoler, universitet). I områder uten høy smitte bør det sikres fysisk undervisning minst en gang i uken der det er mulig å utføre i tråd med smittevernrådene.
  • Kulturarrangementer anbefales utsatt. Gjelder ikke begravelser.
  • Anbefalingen om å unngå reiser som ikke er nødvendige, videreføres.
  • Anbefaler alle i størst mulig grad å begrense sin sosiale kontakt. Ikke mer enn 5 gjester i tillegg til husstanden. Man må ikke være flere enn at man klarer å holde avstand.
  • I private sammenkomster utenfor eget hjem kan man ha 10 personer innendørs, 20 personer utendørs.
  • Viderefører skjenkeforbudet, men gjør ny vurdering neste uke.

Lenke til regjeringens side om de nye reglene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Til toppen