Råd og regler i Tønsberg

Råd og regler i Tønsberg

Her er samlet oversikt over råd og regler for Tønsberg som gjelder fra og med 8. juni. Råd og regler gjelder inntil videre frem til 20. juni, da gjøres en ny vurdering.

Råd og regler alfabetisk etter tema

Arbeid

Arrangementer

Barnehager

Besøk i omsorgsboliger (PDF, 93 kB)

Besøk på sykehjem (PDF, 110 kB)

Bibliotek

Bobilplassene

Butikker

Camping

En til en virksomheter (tannlege, frisør og lignende)

Forskrift om lokale tiltak gjeldende fra 10. mai til 26.mai

Gjestehavna

Idrett og fritidsaktiviteter

Karantene og isolasjon

Kultur- og underholdning innendørs

Munnbind

Reiser

Restauranter, bar og cafe

Russeråd og regler for trygg russefeiring

Skoler

Sosial kontakt inne og ute

Svømmehall

Treningssenter

Vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19

 

Arbeid

Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Regler

Alle deltagere telles i antallet i listen under, også de fullvaksinerte, beskyttede, og barn.

 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale og med 1 meter avstand. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Maks 30 personer utendørs.
   
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
   
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
   
 • Maks 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år fra forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
   
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

 • Kommunen ønsker beskjed når det er over 20 personer som samles.
  Meldingen sendes til: arrangementer@tonsberg.kommune.no

   

Spørsmål og svar om arrangementer og andre private sammenkomster – (Regjerningen)
 

Barnehager

Barnehagene i Tønsberg gult nivå.

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. 

Utdanningsdirektoratets nye smitteveileder
 

Besøk i omsorgsboliger

Se besøksreglene for omsorgsboliger her (PDF, 93 kB)


Besøk på sykehjem

Se besøksreglene for sykehjem her (PDF, 110 kB)
 

Bibliotek

Biblioteket i Tønsberg og Re har vanlige åpningstider. Se våre åpningstider her.

 

Bobilplassene

Bobilplassene i Tønsberg er åpne. Det gjelder oppstillingsplassene på Fjordgaten og Storgaten. Stensarmen er foreløpig stengt.

Les mer om bobilplassene i Tønsberg.

 

Butikker

 • Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

Camping

Campingplassene i Tønsberg er åpne.

Les mer om Furstrand camping

Les mer om Skallevold camping


En til en virksomheter

Frisører,  tannleger og lignende kan holdes åpne.
 

Gjestehavna

Gjestehavna i Tønsberg er åpen, men alle båtgjester må følge de retningslinjene som gjelder i forhold til Covid-19  for sin kommune. 

Les mer om gjestehavna i Tønsberg

 

Idrett og andre fritidsaktiviteter


Barn under 20 år

 • Det anbefales stans i alle organiserte fritidsaktiviteter i en uke, til og med søndag 20. juni. Dette gjelder også fritidsaktiviteter i andre kommuner.
 • Skoleavslutninger og andre sammenkomster for barn og unge avlyses til og med 20. juni.
 • Vitnemålsutdeling som foregår kohortvis med faste tilviste plasser tillates.

Voksne (over 20 år)

 • Det anbefales stans i alle organiserte fritidsaktiviteter i en uke, til og med søndag 20. juni. Dette gjelder også fritidsaktiviteter i andre kommuner.

Toppidrett

 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt utendørs.
   
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.

 

Kultur- og underholdning innendørs

Dette kan holde åpent:

 • Kino
 • Museer
 • Bowlinghaller, bingohaller, spillehaller, lekeland og lignende
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan holde åpent.
   

Munnbind

Det er munnbindpåbud. Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, taxi, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Unntak:

 • Barn og unge under 20 år som er med på sports- og fritidsaktiviteter
 • Barn under 12 år
 • Andre med gyldig grunn.


 

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. 
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Les om reisekarantene på helsenorge.no
 

Restauranter, bar og cafe

 • Skjenkestopp kl. 24.00.
 • Matservering ikke nødvendig. 
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Utfyllende retningslinjer for serveringsvirksomheter. (PDF, 558 kB)

Tips og råd til deg i service- eller handelsnæringen.

Plakater for serverings- og utelivsbransjen. (PDF, 895 kB)

 

Skoler

Barnehagene og skolene er på gult nivå. Det kan fortsatt være lokale variasjoner ut ifra skolenes ulike rammebetingelser. Den enkelte skole informerer om dette.

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. 

Les mer om gult nivå på barneskoler på Udir.no

Les mer om gult nivå på ungdomsskoler på Udir.no 

Utdanningsdirektoratets nye smitteveileder
 

Høyere utdanning

Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing.
Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. 

 

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

De som er vaksinerte og har gjennomgått covid-19

 • Fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker og de som har hatt covid-19 siste 6 måneder, kan ha nær sosial kontakt med andre i private hjem, med unntak av ubeskyttete personer i risikogruppen.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke dere med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Alle andre

 • Husstanden bør ikke ha besøk av flere enn ti gjester samtidig i hus, leilighet, hytte eller utendørs i hage eller på uteplass. 
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde en meter avstand.
 • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Klikk her for mer informasjon om de nasjonale retningslinjene når det gjelder sosial kontakt.


Svømmehall

 • Tønsberg svømmehall åpner igjen 31. mai og er åpen frem til 16. juni (stengt 12. juni på grunn av svømmestevne). Etter 16. juni har vi den vanlige, planlagte vedlikeholdet som vi pleier å ha på den tiden av året.
 • Andre svømmehaller kan holde åpent, forutsatt at de driver smittevernfaglig forsvarlig.


Treningssenter

 • Treningssentere kan holde åpent


Vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19

Er du definert som "beskyttet" får du lettelser i anbefalingene for innenlandsreiser og private samlinger og besøk. Med beskyttet menes fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid-19 siste 6 måneder. Her er noen av de lettelser som gjelder for de som er "beskyttet":

 • Du kan ha nær sosial kontakt med andre i private hjem, med unntak av ubeskyttete personer i risikogruppen.
 • Beskyttede personer trenger ikke telles som besøkende.
 • Du kan dra på reiser innenlands i Norge. Du må likevel følge de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Les mer om hvem som er beskyttet og hvilke retningslinjer som gjelder disse på FHIs nettsider.

 

Nasjonale nettsider for koronainformasjon

Helsenorge.no

Regjeringen.no
 

Covid-19 forskriften

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Til toppen