Råd og regler i Tønsberg

Råd og regler i Tønsberg

Kriseledelsen i Tønsberg vurderer fortløpende tiltak i samråd med nasjonale myndigheter. Her kan du se en samlet oversikt over hva som er gjeldende råd og regler i Tønsberg akkurat nå.

Åpen koronatelefon

Ring telefon 33 40 69 90

Mandag til fredag fra kl. 09.00 - 15.00

Råd og regler alfabetisk etter tema

Arbeid

Arrangementer

Barnehager

Besøk i boliger (PDF, 93 kB)

Besøk på sykehjem

Bibliotek

Butikker

En til en virksomheter (tannlege, frisør og lignende)

Idrett og fritidsaktiviteter

Kultur- og underholdning innendørs

Munnbind

Skoler

Sosial kontakt

Svømmehall

Treningssenter

Uteliv og serveringssteder

 

Arbeid

Påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
 

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Barnehager

Barnehagene i Tønsberg har rødt nivå.

Rødt nivå betyr at barnehage er åpne, men med redusert åpningstid og mindre kohorter. Dette skal bidra til å hindre smittespredning, men også medvirke til at færre må i karantene dersom smitte likevel oppstår.

Åpningstiden vil være fra kl. 08.00 – 15.00. Foresatte som har samfunnskritiske funksjoner kan søke om utvidet åpningstid. Dette gjøres ved skriftlig henvendelse til styrer i barnehagen. Barn med spesielle behov skal også kunne få et utvidet tilbud.

Les mer på utdanningsdirektoratets sider
 

Besøk i boliger

Se besøksreglene for boliger her (PDF, 93 kB)


Besøk på sykehjem

Se besøksreglene for sykehjem her
 

Bibliotek

Bibliotekene i Tønsberg og på Revetal er stengt.
 

Butikker

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • apotek
 • matvarebutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssted for dyrefor
 • virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • bandasjister
 • optikere
 • vinmonopol
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende. 


En til en virksomheter

Frisører,  tannleger og lignende kan holdes åpne, men de bør innføre forsterkede tiltak. For eksempel bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

 

Idrett og andre fritidsaktiviteter

Stans i idrett- og fritidsaktiviteter. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 

Kultur- og underholdning innendørs

Bowlinghaller, lekeland og lignende, museer, kino, teater, kultur- og underholdningssteder, og andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs må holdes stengt.

 

Munnbind

Munnbindpåbud. Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, taxi, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Gjelder ikke de under 12 år, eller andre med gyldig grunn.

Bruk av munnbind i Tønsberg kommune


 

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

Les mer om reisekarantene på helsenorge.no
 

Skoler

Rødt nivå på videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler i Tønsberg fra og med fredag 5. mars. Skolene informerer foreldre, foresatte, barn og elever om hvordan dette skal gjennomføres. 

Rødt nivå betyr at skolene er åpne, men at kanskje ikke at alle elevene er på skolen samtidig. Det innføres mindre størrelse på kohortene for enklere å kunne holde avstand, samt å begrense antall som eventuelt må tas ut i karantene.

Det gjennomføres hjemmeundervisning for de som ikke er på skolen og enkelte fag gjennomføres på alternative måter. Alle elever skal være på skolen i løpet av uka, og det legges til rette for at særlige sårbare barn og ungdom får mest mulig tid på skolen. 

Veileder om smittevert for barneskoler

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven.

 

Sosial kontakt

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktene ovenfor.


Svømmehall

Svømmehallene i Tønsberg kommune er stengt.


Treningssenter

Treningssentere må holde stengt.

 

Uteliv og serveringssteder

 • Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away
 • Skjenkestopp
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester

 

Nasjonale nettsider for koronainformasjon

Kapittel 5A i forskrift om smitteverntiltak.

Helsenorge.no

Regjeringen.no

Til toppen