Råd og regler i Tønsberg

Råd og regler i Tønsberg

Her er samlet oversikt over råd og regler som gjelder for Tønsberg. Disse gjelder frem til lørdag 25. september kl. 16.00, da går vi over til normal hverdag med økt beredskap.

Råd og regler alfabetisk etter tema

Arbeid

Arrangementer

Barnehager

Besøk i omsorgsboliger (PDF, 414 kB)

Besøk på sykehjem (PDF, 110 kB)

Bibliotek

Bobilplassene

Butikker

Camping

En til en virksomheter (tannlege, frisør og lignende)

Forskrift om lokale tiltak gjeldende fra 10. mai til 26.mai

Gjestehavna

Idrett og fritidsaktiviteter

Karantene og isolasjon

Karantenehotell

Koronasertifikat

Kultur- og underholdning innendørs

Munnbind

Reiser

Restauranter, bar og cafe

Russeråd og regler for trygg russefeiring

Skoler

Sosial kontakt inne og ute

Svømmehall

Treningssenter

Vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19

 

Arbeid

 • Generelle smitteverntiltak
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttende i risikogrupper.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
   

Arrangementer

Private arrangementer 

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Oppfordringen om å arrangere utendørs heller enn innendørs opprettholdes. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
 • Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift. 

Offentlige arrangementer

 • Arrangere utendørs heller enn innendørs.
 • Innendørs Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser, men 1000 (500 x 2) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.
 • Med adgangstest og koronasertifikat; 50 % kapasitet opp til maks 1 000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 % kapasitet opp til maks 2 500 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.
 • Utendørs Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 2000 personer (500 x 4 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.
 • Med adgangstest og koronasertifikat; 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i

Kommunen ønsker beskjed når det er over 50 personer som samles.
Meldingen sendes til: arrangementer@tonsberg.kommune.no

Spørsmål og svar om arrangementer og andre private sammenkomster – (Regjerningen)
 

Barnehager

Barnehagene i Tønsberg har grønt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Barnehagehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Les nyhetssak "Nå går skole, SFO og barnehager over til grønt nivå".

Les mer om koronatiltak i barnehage på utdanningsdirektoratets sider
 

Besøk i omsorgsboliger

Se besøksreglene for omsorgsboliger her (PDF, 414 kB)


Besøk på sykehjem

Se besøksreglene for sykehjem her (PDF, 110 kB)

 

Bibliotek

Biblioteket i Tønsberg og Re har vanlige åpningstider.
 Se våre åpningstider.

Smittevernregler ved biblioteket

 

Bobilplassene

Bobilplassene i Tønsberg er åpne. Det gjelder oppstillingsplassene på Fjordgaten og Storgaten. Stensarmen er foreløpig stengt.

Les mer om bobilplassene i Tønsberg.

 

Butikker

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

 

Camping

Campingplassene i Tønsberg er åpne.

Les mer om Furstrand camping

Les mer om Skallevold camping


En til en virksomheter

Frisører,  tannleger og lignende er åpne.
 

Gjestehavna

Gjestehavna i Tønsberg er åpen, men alle båtgjester må følge de retningslinjene som gjelder i forhold til Covid-19  for sin kommune. 

Les mer om gjestehavna i Tønsberg

 

Idrett og andre fritidsaktiviteter

Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Oppfordringen om aktivitet utendørs heller enn innendørs opprettholdes


Barn under 20 år

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Voksne (over 20 år)

 • Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner.

 • Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Toppidrett

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.
 • Det gis lettelser i krav om innreisekarantene for norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som allerede har rett til innreise etter innreiseregelverket og som returnerer til Norge etter konkurranser eller konkurranseforberedelser i utlandet. Unntaket avgrenses til toppidrettsutøvere definert av NIF eller Norges Bilsportforbund.
 • Det gis lettelser i krav om innreisekarantene for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell ved innreise til Norge i forbindelse med Oslo Bislett Games og kvalifiseringskamper til UEFA Champions League og UEFA Conference League.
 • Det gis unntak fra krav om opphold på karantenehotell og fra innreiserestriksjoner for de samme gruppene toppidrettsutøvere og støttepersonell med krav til egnet oppholdssted og forutsetning om strengt smittevernregime. 

Sommer og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Dersom det gjennomføres arrangementer på leiren: se kategoriene for arrangementer. For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.


Karantenehotell

Henvendelser om karantenehotell rettes til beredskapstelefonen ved Oslofjord Convention Center (OCC) i Sandefjord kommune. Den betjenes 24/7. Telefon 948 11 618.
 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ.

Les mer og logg inn for å se sertifikatet på helsenorge.no

 

Kultur- og underholdning innendørs

Dette kan holde åpent:

 • Kino
 • Museer
 • Bowlinghaller, bingohaller, spillehaller, lekeland og lignende
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan holde åpent.
   

Munnbind

Munnbindpåbudet oppheves. Kommunen anbefaler likevel å bruke munnbind når det er vanskelig å holde en meters avstand til andre. 
 

Reiser

Reiser til og fra utlandet (Helsenorge)

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge (FHI)
 

Restauranter, bar og cafe

 • Skjenkestoppen er opphevet.
 • Innslippsstopp kl. 24:00 opprettholdes.
 • Fortsatt krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Utfyllende retningslinjer for serveringsvirksomheter. (PDF, 558 kB)

Tips og råd til deg i service- eller handelsnæringen.

Plakater for serverings- og utelivsbransjen. (PDF, 895 kB)

 

Skoler

Skolene skal fra skolestart over på grønt nivå. SFO har grønt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

Les nyhetssak "Nå går skole, SFO og barnehager over til grønt nivå".

Se trafikklysmodellen til udanningsdirektoratet (UDIR)

 

 

Sosial kontakt

 • Oppfordring om å møtes utendørs gjelder fortsatt.
 • Ved besøk hjemme oppfordres det til å ikke ha flere enn 20 gjester.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan likevel ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester. Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Det er viktig fortsatt å holde 1 meters avstand til andre enn de du bor med, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen. 

Klikk her for mer informasjon om de nasjonale retningslinjene når det gjelder sosial kontakt.


Svømmehall

 • Tønsberg svømmehall åpner 16. august.
 • Svømmehallen på Revetal åpner 5. oktober.
 • Andre svømmehaller kan holde åpent, forutsatt at de driver smittevernfaglig forsvarlig.


Treningssenter

Treningssentere kan holde åpent.


Vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom.

Les mer på FHI sine sider om hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.

 

Nasjonale nettsider for koronainformasjon

Helsenorge.no

Regjeringen.no
 

Covid-19 forskriften

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Til toppen