Koronatall for Tønsberg

Koronatall for Tønsberg

Under finner du tall og smittetrend for Tønsberg kommune.

Smittetrend

Flat.
 

Nye smittede i Tønsberg siste 2 uker

Statistikk siste 2 uker
Dato Antall smittede
23. september 3
22. september 4
21. september 4
20. september 1
19. september 0
18. september 1
17. september 3
16. september 4
15. september 4
14. september 13
13. september 4
12. september 6
11. september 8
Sum 55


Totalt siste 7 dager

13
 

Totalt siste 4 uker

193
 

Totalt siden utbruddet startet

1745
 

Innlagte på sykehus

2 (i går: 3)
 

Risikovurdering per 20. september

Informasjonen under blir oppdatert en gang i uken eller sjeldnere.

 

Antall i isolasjon og karantene

Isolasjon: 42 (13/9: 80)
Karantene: 68 (13/9: 123)
 

Risikonivå

Tønsberg kommune har risikonivå 3.
 

Beskrivelse av pågående eller nye utbrudd

Ingen spesifikke pågående utbrudd. 
 

Spredningspotensiale

Nedgang i antall nye tilfeller. Det er startet massetesting på 3 videregående skoler. Ukjent smittevei på 13,79%.

Vurdering

Nedgang i antall nye smittede, men økning i andel ukjent smittevei. Det er høy vaksinasjonsdekning generelt, men vi ser smitteøkning i blant de som ikke har hatt mulighet til å bli fullvaksinerte enda. Det er rapportert noe økning i sykehus innleggelser fra SiV i siste uke. Vi beveger oss nå fra en øvre del av skalaen på nivå 3 til nedre del. Fortsetter den positive utviklingen vil risikonivå antagelig falle neste uke.

 

Risikonivåene

Risikonivåene består av en vurdering av smittesituasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.

Risikonivåene
Risikonivåer Beskrivelse
Nivå 1 (Kontroll)   Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Nivå 2 (Kontroll med klynger)   Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Antall nye tilfeller er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
Nivå 3 (Økende spredning)   Økende antall nye tilfeller utenom avgrensede utbrudd og fare for rask akselerasjon i antall nye tilfeller. Tilfellene er dels sporadiske og dels i klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Nivå 4 (Utbredt spredning)   Høy og raskt økende antall nye tilfeller utenom avgrensede utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende antall nye tilfeller eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende antall nye tilfeller av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Nivå 5 (Ukontrollert spredning)   Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende antall nye tilfeller utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart på grunn av for mange tilfeller og kapasitetsmangel.

 

Kilde: MSIS og kriseledelsen i Tønsberg

Til toppen