Koronatall for Tønsberg

Koronatall for Tønsberg

Under finner du tall og smittetrend for Tønsberg kommune. Det er kun resultater fra PCR-tester og registrerte egentester som vises her. Derfor kan det være mørketall.

Smittetrend

Flat.

Nye smittede i Tønsberg siste 2 uker

Statistikk siste 2 uker
Dato Antall smittede
19. mai 3
18. mai 4
17. mai 0
16. mai 1
15. mai 0
14. mai 1
13. mai 2
12. mai 1
11. mai 5
10. mai 2
9. mai 3
8. mai 0
7. mai 0
Sum 22


Totalt siste 7 dager

9

Totalt siste 4 uker

100

Totalt siden utbruddet startet

15013

Innlagte på sykehuset i Vestfold (SiV)

Sykehusene har sluttet å sende rapporter om innleggelser med covid.

Risikovurdering per 16. mai

(Informasjonen under blir oppdatert ca en gang i uken.)

Risikoscenario

Tønsberg kommune har scenario 1.

Utbrudd i kommunen

Det er få utbrudd i kommunen. Antall inneliggende er nå 0. Sykefravær er i klar bedring.

Total vurdering

Scenario 1. Det er fortsatt nedgang i trend. Smittespredning og antall innleggelser gir nå liten påvirkning av samfunnet med dagens tiltak. 

  • Få eller ingen innleggelser på SiV.
  • Liten pågang mot teststasjonen.

Antall smittetilfeller ser fortsatt ut til å gå ned som i resten av landet. Men siden krav til testing har blitt mindre, er mørketallene sannsynligvis større. I påsken ble kravet til rapportering av selvtester tatt bort. Det er likevel sannsynlig at smittetrykket fortsatt er på vei ned.


Risikoscenariene

Risikoscenariene består av en enkel beskrivelse av utbruddet eller situasjonen.

Scenariene er hentet fra FHI.

Risikovurdering
Risikoscenarier Beskrivelse
Scenario 1 Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet (Noe smitte spesielt blant uvaksinerte barn, samt gjennombrudds-infeksjoner hos vaksinerte.)
Scenario 2 Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
Scenario 3 Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad (Utbredt smitte i samfunnet. Det kan være en klar eksponentiell økning i dager til uker i antall tilfeller rapportert daglig)

 

Kilde: MSIS og kriseledelsen i Tønsberg

Til toppen