Koronatall for Tønsberg

Koronatall for Tønsberg

Under finner du tall og smittetrend for Tønsberg kommune.

Smittetrend

Stigende.

Nye smittede i Tønsberg siste 2 uker

Statistikk siste 2 uker
Dato Antall smittede
2. desember 42
1. desember 57
30. november 58
29. november 14
28. november 11
27. november 28
26. november 32
25. november 34
24. november 39
23. november 48
22. november 25
21. november 4
20. september 27
Sum 419


Totalt siste 7 dager

210

Totalt siste 4 uker

660

Totalt siden utbruddet startet

2510

Innlagte på sykehuset i Vestfold (SiV)

5 (torsdag: 2)

Risikovurdering per 29. november

(Informasjonen under blir oppdatert en gang i uken.)

Risikonivå

Tønsberg kommune har risikonivå 2.

Utbrudd i kommunen

For tiden er det 4 definerte utbrudd i kommunen. 2 bedrifter, 1 helseinstitusjon og 1 utdanningsinstitusjon. Det er oversikt og kontroll på utbruddene fra det vi vet om dem, det er utfordringer med at vi ikke får meldt indekser bosatt i andre kommuner. Dette fikk vi tidligere.

Total vurdering

Pågang mot SiV ser ut til å blitt noe høyere på slutten av siste uke. Det er fortsatt økning i antall nye smittetilfeller, dog ikke like bratt økning som tidligere. Det er ukjent smittevei på ca 22% av nye tilfeller. Aldersfordelingen har jevnet seg litt ut. Det er fortsatt høyest antall i aldersgruppen 25-55 år, men det er en økende andel i 0-24 års gruppen.

Det er fortsatt stort trykk mot fastleger og legevakt grunnet luftveissymptomer.

Risikonivåene

Risikonivåene består av en vurdering av smittesituasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.

Risikonivåene
Risikonivåer Beskrivelse
Nivå 1 (Kontroll)   Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Nivå 2 (Kontroll med klynger)   Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Antall nye tilfeller er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
Nivå 3 (Økende spredning)   Økende antall nye tilfeller utenom avgrensede utbrudd og fare for rask akselerasjon i antall nye tilfeller. Tilfellene er dels sporadiske og dels i klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Nivå 4 (Utbredt spredning)   Høy og raskt økende antall nye tilfeller utenom avgrensede utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende antall nye tilfeller eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende antall nye tilfeller av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Nivå 5 (Ukontrollert spredning)   Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende antall nye tilfeller utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart på grunn av for mange tilfeller og kapasitetsmangel.

 

Kilde: MSIS og kriseledelsen i Tønsberg

Til toppen