Koronatall for Tønsberg

Koronatall for Tønsberg

Under finner du tall og smittetrend for Tønsberg kommune.

Smittetrend

Stigende
 

Nye smittede i Tønsberg siste 2 uker

22.02: 0, 23.02: +2, 24.02: +2, 25.02: +2, 26.02: +5, 27.02: +7, 28.02: +20, 01.03: +18, 02.03: +18, 03.03: +18, 04.03: +19, 05.03: +26, 06.03: +16, 07.03: +12
= 164


Totalt siste 7 dager

126
 

Totalt siste 4 uker

185
 

Totalt siden utbruddet startet

579
 

Totalt innlagte på sykehuset i Vestfold

7 (totalt innlagte 05.03: 7)
 

Antall i isolasjon og karantene - 1. mars

(oppdateres en gang i uken)

Isolasjon: 38 (22. februar: 10)
Karantene: 160 (22. februar: 126)
 

Risikonivå

Tønsberg kommune har risikonivå 3

Risikonivåene består av en vurdering av smittesituasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.

Risikonivåene
Risikonivåer Beskrivelse
Nivå 1 (Kontroll)   Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Nivå 2 (Kontroll med klynger)   Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Antall nye tilfeller er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
Nivå 3 (Økende spredning)   Økende antall nye tilfeller utenom avgrensede utbrudd og fare for rask akselerasjon i antall nye tilfeller. Tilfellene er dels sporadiske og dels i klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Nivå 4 (Utbredt spredning)   Høy og raskt økende antall nye tilfeller utenom avgrensede utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende antall nye tilfeller eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende antall nye tilfeller av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Nivå 5 (Ukontrollert spredning)   Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende antall nye tilfeller utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart på grunn av for mange tilfeller og kapasitetsmangel.

 

Oppdatert 06.03

Kilde: MSIS og kriseledelsen i Tønsberg

Til toppen