Vaksinering

Vaksinering

  • Normalt får vi nå ca. 3.000 vaksinedoser i uken, tallene varierer noe fra uke til uke
  • Vi kontakter deg når det er din tur
  • Vaksineringen skjer i Messehall B, stenmalveien 30

 

Vaksinestatus nå og plan for sommeren

Her ser du hvor mange som blir vaksinert hver uke og hvilken aldersgruppe.

Uke 24 (14.06 - 20.06)
Denne uken mottar vi ca. 3.200 doser fra Pfizer. Av disse gis ca. 1.200 doser som dose 2 til de som har allerede har fått første dose. Resten, ca. 2.000 doser, gis som dose 1 til gruppe 9 (alder 45-54 år). Vi starter da med de eldste i gruppen og jobber oss nedover i alder.

Uke 25 (21.06 - 27.06)
I uke 25 mottar vi nesten 4.000 doser fra Pfizer. I denne uken avsluttes gruppe 9 og vi begynner innkalling i gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år). Vi vaksinerer begge aldersgruppene i gruppe 10 parallelt og begynner med de eldste i hver av gruppene.

Tentativ plan for sommeren:
Akkurat nå er det veldig stor usikkerhet rundt antallet vaksinedoser vi vil få i sommer. Basert på Folkehelseinstituttets beregninger 28. mai, har vi laget en prognose for når de ulike prioriteringsgruppene innkalles til vaksinedose 1:

  • Gruppe 9 (alder 45-54 år): fra uke 23 til og med uke 25
  • Gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år): fra uke 25 til og med uke 28
  • Gruppe 11 (alder 25-39 år): uke 28 til og med uke 32

Alle ferdige med dose 2 i uke 38.

Dette er en prognose og disse planene kan endres raskt, både hvis vi får færre doser enn forventet, men også hvis vi får flere.

 

Hvordan få vaksinen?

Du trenger ikke kontakte fastlegen eller kommunen for å bestille time eller sette deg på venteliste. I Tønsberg blir alle innkalt etter tur, og du velger i innkallingen om du ønsker vaksine eller ikke. 

Hvis du ikke har mulighet til å komme til timen

Hvis du ikke har mulighet til å komme til timen du har fått, må vi ha beskjed. Det kan du enten gjøre i ditt svar på innkallingen (se mer under avsnittet om innkalling nedenfor). Du kan også gi beskjed ved å ringe 33 31 04 10. Du kan ikke velge dag for ny time, men vil bli satt opp i neste innkallingsrunde. 

Hvis du er utilgjengelig for en lengre periode, men ønsker innkalling etter det, kan vi legge inn dato for når du er tilgjengelig for ny innkalling.

 

Innkalling

 

Prioriteringsrekkefølge

Vi får informasjon fra din fastlege om du tilhører en risikogruppe og skal prioriteres for vaksine.

 

Her skjer vaksineringen

Messehall B, Stenmalveien 30 er vaksinasjonssted i Tønsberg. Der er det kapasitet til å vaksinere 1000 personer per dag.

Vi oppfordrer pårørende til å hjelpe sine til å komme til Messehallen.
 

Vær ute i god tid

Når du har fått time, er det viktig at du beregner god tid, slik at du kommer presis til tiden.
 

Hvis du trenger transport til Messehallen

Hvis du ikke har familie eller andre som kan kjøre deg til vaksinasjonssenteret i Messehall B eller mulighet til å bruke offentlig kommunikasjon, kan du kontakte Frivilligsentralen i Tønsberg kommune. Frivilligsentralen kan kontaktes mellom kl. 10.00 – 14.00 hver ukedag. Da blir du koplet til en frivillig som kan bistå deg med kjøring.

Telefon 903  65 350 og 33 31 24 14.

Når du får hjelp fra en frivillig gjennom frivilligsentralen  er regelen at du betaler kr.4.- per km. til den frivillige.

 

Parkering for funksjonshemmede

  • Det er begrenset antall parkering for funksjonshemmede.
  • Det er mulighet og bli sluppet av ved inngang til hallen, bilen må da kjøre videre og parkere.
     

Rullestoler tilgjengelig i Messehallen

Det er noen rullestoler (3-4) til utlån i hallen.


Spørsmål og svar om vaksine

Til toppen