Oppfriskningsdose for helsepersonell

Oppfriskningsdose for helsepersonell

Helsepersonell som jobber i Tønsberg vil nå få tilbud om en tredje vaksinedose. Tilbudet gis til ansatte ved både private og offentlige helsevirksomheter.    

Oppfriskningsdosen gis primært for å beskytte pasientene. FHIs vurdering er at helsepersonell som er fullvaksinert fortsatt vil ha god beskyttelse for alvorlig forløp av covid-19 etter seks måneder, men at vaksinens effekt for å beskytte mot smitte vil avta etter dette.

Derfor har FHI besluttet at oppfriskningsdosen i første omgang skal tilbys helsepersonell som over tid har tett kontakt med pasienter som har særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid 19. FHI anslår at dette utgjør rundt 50% av alt helsepersonell.

I Tønsberg tilbyr vi likevel oppfriskningsdosen til alt helsepersonell som jobber i kommunen. Bakgrunnen for dette, er at vi både har et stort antall Moderna-vaksiner som går ut på dato i midten av desember og kapasitet til å vaksinere mange i løpet av kort tid. Dermed kan vi tilby vaksinen til alt helsepersonell uten at dette forsinker vaksineringen av den gruppen FHI ber oss om å prioritere.

Hvordan få vaksinen?

Vi ber hver virksomhet om å fylle ut vedlagte Excel-dokument.

Dokumentet leses maskinelt. Derfor er det viktig at det fylles ut nøyaktig, og at det ikke gjøres endringer i kolonneoverskriftene.

Det må ikke være rader som er helt tomme. Ikke legg inn mellomrom, avdelingsnavn etc. i dokumentet. Navngi filen med virksomhetsnavnet.

Dokumentet sendes per e-post til vaksine@tonsberg.kommune.no innen 16. november kl. 18.00.

Skjema for registrering av helsepersonell som skal motta 3. vaksinedose.  (XLSX, 9 kB)

Hvem får vaksinen?

Tilbudet går til ansatte ved helsevirksomheter i Tønsberg kommune, uavhengig av bostedskommune.

Vi forventer at virksomheten kun fører opp ansatte som er i aktivt arbeid. Personer som er i permisjon eller av andre grunner ikke er i aktivt arbeid, skal altså ikke føres opp.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst seks måneder etter dose 2. Det må også gå minst én uke mellom annen vaksinering og covid-vaksinen.

Vi har oversikt over alle som har fått dose 1 og 2 av Tønsberg kommune. Dersom dere har ansatte som har fått vaksine i andre kommuner, ber vi om at deres navn føres opp i et eget, separat dokument. Gi dette dokumentet navnet «virksomhetsnavn + tidligere vaksinert annet sted».

Skriv navnet på den/de ansatte dette gjelder, og fyll inn dato for dose 2 til høyre for navnet.

Registrering av ansatte til vaksinering blir kun akseptert skriftlig som beskrevet over. Ingen kan registreres per telefon. Helsepersonell kan heller ikke selv registreres seg. Dette må gjøres av virksomheten. Helsepersonell som er ansatt ved sykehus eller i en annen kommune enn Tønsberg, blir ikke vaksinert av Tønsberg kommune.

Hvilken vaksine tilbys?

Vi tilbyr full dose Comirnaty (Pfizer) og halv dose Spikevax (Moderna) i tråd med FHI sine råd og vaksinens godkjenninger. Menn under 30 år er anbefalt Comirnaty. Vi vil tilby fritt valg så langt det er mulig. Dersom vi får mangel på Comirnaty, vil personer under 18 år og menn under 30 år bli prioritert for denne vaksinen. Dette er i tråd med FHIs anbefalinger.

Hvor og når?

Vi vil kalle inn til vaksinering i Messehall B. Vi forsøker å gjennomføre vaksineringen på dag- og kveldstid i løpet av uke 47 og 48.

For å redusere risikoen for at mange ansatte ved én virksomhet må være borte fra jobb samtidig som følge av eventuelle bivirkninger, vil de ansatte ved én og samme virksomhet bli fordelt på ulike dager.

Vi kaller den enkelte inn på samme måte som tidligere, altså via helsenorge.no eller SMS. Timen må bekreftes av den enkelte. Når man har fått innkalling, kan timen også flyttes av den enkelte på helsenorge.no. Da kan man fritt velge mellom alle ledige timer for vaksinering i Messehall B.

Oppfriskningsdose blir IKKE tilbudt ved Farmandstredet, kun i Messehall B. 

Vi ber om at virksomhetene informerer tydelig til alle ansatte om at de selv kan endre timen ETTER at de har fått innkalling. Det er stort trykk på telefonen vår, og vi ber om at den i minst mulig grad benyttes for endring av time.

For å kunne tilby vaksinering raskest mulig, ber vi om at komplette lister sendes inn innen 16.11.21 kl 18.00.

Til toppen