Krever ekstra smitteverntiltak på skoleskyssen

Krever ekstra smitteverntiltak på skoleskyssen

Klikk for stort bilde Tønsberg kommunes kriseledelse og kommuneoverlegen har i dag fattet vedtak om krav til ekstra smitteverntiltak i skoleskyss for elever fra Tønsberg kommune. 

- Vi mener det er nødvendig med raske tiltak i skolebussene for å forebygge og hindre ytterligere smittespredning blant kommunens barn og unge. Tiltaket vil også forebygge og motvirke at covid-19 sprer seg videre til nærkontakter til de som bruker skoleskyssen, sier assisterende kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er ansvarlig for busstilbudet, og pålegges nå forsterkede krav til smittevern på skolebussene. Dette for å sikre at elever som er avhengig av skoleskyss får mulighet til å holde den anbefalte avstanden til andre passasjerer.

Alle passasjerer skal ha mulighet til sitteplass

Pålegget om forsterket smitteverntiltak dreier seg om å øke passasjerkapasitet slik at alle passasjerer i skoleskyssen skal ha mulighet til sitteplass. Passasjerer kan sitte ved siden av hverandre, skulder mot skulder. Passasjerseter som vender mot hverandre skal kun benyttes i den ene kjøreretningen

Pålegget kommer i tillegg til nasjonale myndigheters råd og anbefalinger til smitteverntiltak i kollektivtransport og andre pålegg etter smittevernregelverket.

Bekymret for smitte på skolebussen

Elever, skoler og foresatte har over lang tid uttrykt bekymring for smitterisikoen på skolebussen, og kommunens ledelse har tidligere oppfordret fylkeskommunen til å bedre situasjonen på bussene.

- Vi gjør dette på grunn av den økte smittesituasjonen i Vestfold og i Tønsberg med nærliggende kommuner. Tønsberg kommune har aktive smittesituasjoner ved flere av kommunens skoler, og det er et pågående smitteutbrudd ved Greveskogen videregående skole, forklarer Opheim.

Vedtaket trer i kraft mandag 23.11.2020 og gjelder så lenge kriseledelsen og kommuneoverlegen finner at de er nødvendige av smittevernhensyn.

Til toppen