Legevakten flytter til Kjelleparken 5. mars

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. 

Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg.

Hør intervju på NRK Vestfold med Cahtrine Aagaard-Nilsen (klikk på linken og deretter på "Play" knappen)

Klikk for stort bilde

Se større kart:

Klikk for stort bildeAdresse til ny legevakt er Kjellengveien 2B.

Ring 116117 før oppmøte

Trenger du hjelp fra legevakten er det lurt å ringe først. Telefonnummer 116117. Legevakten kontakter du når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise.

Parkering

Parkering for besøkende til legevakten på merkede p-plasser. Bilnummer må registres i resepsjonen for gratis parkering.

Klikk for stort bilde

SO rom

Legevakta inneholder flere spesialfunksjoner. Lokalene har eget SO rom for mottak av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner. Dette er utarbeidet i samarbeid med SO mottaket i Vestfold.

Mottak av skader

Det er også tilrettelagte rom for mottak av skader, herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte - og politirom med egne innganger.

Laboratoriekapasitet

Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre, og utstyrt slik at man kan få diagnostisert pasienten tidligere.

To ambulanser og legevaktbil 

Legevakten har ambulansegarasje med plass til to ambulanser.  I tillegg kommer tilbud om legevaktbil fra høsten 2018. Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege. Oppdragene er tiltenkt å gi et bedre tilbud til pasienter som ikke kan komme seg til legevakten selv, og sikre at pasienter blir medisinsk avklart hjemme.

Døgntilbud – ØHD åpner 19. mars

Det er etablert en døgnbemannet sengepost med 13 plasser som åpner 19. mars. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sykehusinnleggelse. Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling.

Samarbeidsavtale

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsbergregionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser (ØHD). Tønsberg kommune er vertskommune. Det er ca 100 000 innbyggerne som tilhører Tønsbergregionen.