Nå kan du få influensavaksine i Tønsberg

Nå kan du få influensavaksine i Tønsberg

Nå har årets vaksiner mot sesonginfluensa har kommet. - Vi forventer en ekstra tøff influensasesong i år, og derfor er det viktig at alle risikogrupper vaksinerer seg, sier Ole Henrik Krat Bjørkholt, leder for legetjenesten i Tønsberg kommune. Bilde av sprøyte - Klikk for stort bilde

Hvem bør vaksineres?

Alle som tilhører disse gruppene anbefales å ta vaksinen:

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem (de på sykehjem får tilbud gjennom sykehjemmet)
 2. Alle fra fylte 65 år.
 3. Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 4. Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 5. Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 1. I tillegg anbefales influensavaksine til:
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

De som ikke er i noen av disse risikogruppene kan selv vurdere om de ønsker influensavaksinen.

Hvordan får du vaksinen?

- Det er fastlegene som setter influensavaksinen. Vi anbefaler alle som er i disse risikogruppene om å ta kontakt med sin fastlege snarest for å bli vaksinert, sier Krat Bjørkholt.

Hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner, mens selve vaksinen er gratis. Har man frikort betaler man ingenting.

Enkelte arbeidsgivere vil dessuten tilby vaksinasjon gjennom bedriftshelsetjenesten eller lignende ordninger. Dette gjelder blant annet ansatte i Tønsberg kommune, der vil ansatte som er i risikogruppene beskrevet ovenfor få tilbud om vaksine. Sjekk med din arbeidsgiver om dette gjelder deg.

Til toppen