Nå kan du søke om barnehageplass!

Nå kan du søke om barnehageplass!

 Søknadsfristen for barnehageplass fra høsten er 1. mars. Hvis du står på venteliste fra 2021, må du søke på nytt i år.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass fra høsten, må det søkes innen fristen.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, har rett på barnehageplass fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. I kommunale barnehager starter barnet den måneden det fyller ett år. Barn som fyller ett år i desember har etter søknad rett til plass i barnehage fra august året etter.

Tønsberg kommune forsøker å tilby plass i de barnehagene du har søkt til. Noen ganger kan likevel etterspørselen være større enn antallet ledige plasser i den enkelte barnehage. Det kan derfor hende at du ikke får tilbud om plass i noen av de barnehagene du søkte, men i en av de andre barnehagene i kommunen. 

Les mer om barnehageopptak og søk plass her.

Til toppen