Nå kan nærkontakter til koronasmittede velge mellom å teste seg eller gå i karantene

Nå kan nærkontakter til koronasmittede velge mellom å teste seg eller gå i karantene

Hvis du er under 18 år, kan du nå velge å teste deg i stedet for å gå gjennom smittekarantene dersom du har vært i nærkontakt med en som har fått påvist koronasmitte. covid-hurtigtest - Klikk for stort bilde  

Fram til nå har det vært slik at alle skal i smittekarantene dersom de har vært nærkontakt med en som har fått påvist korona. Men nå blir dette endret, og de som er under 18 år kan nå velge å gjennomgå et oppsatt testregime i stedet for smittekarantene.

Snarvei til tema i artikkelen 

Når og hvordan velger jeg hva jeg ønsker å gjøre?
Jeg er over 18 år og ønsker å gjennomføre testregime, er det mulig?
Hva skjer videre dersom jeg velger testregime?
Hvordan foregår testregimet?
Mer informasjon for deg som velger testregime

Når og hvordan velger jeg hva jeg ønsker å gjøre?

Dersom du er nærkontakt med en som har fått påvist korona, vil kommunens smittesporing ta kontakt med deg. Det er her avtaler du om du ønsker å følge smittekarantene eller testregime.

Hvis du er under 16 år, må foreldrene dine samtykke til at du velger testregime i stedet for smittekarantene. Dette samtykket gis i dialogen med smittesporing.

Jeg er over 18 år og ønsker å heller kjøre testregime, er det mulig?

Dersom du er over 18 år, og ønsker å teste deg i stedet for å gjennomføre en smittekarantene, kan kommuneoverlegen etter vurdering gi deg det. Du får altså ikke automatisk godkjent et slikt valg, slik som de under 18 år – kommuneoverlegen må fatte vedtak og godkjenne dette. Spør når smittesporing tar kontakt med deg. 

Hva skjer videre dersom jeg velger testregime?

Smittesporing leverer en liste over hvem som ønsker å følge testregime til kommunens teststasjon.

Hvordan foregår testingen?


For VGS eller eldre

 • Dag 0-1: Første test tas så raskt som mulig på kommunes teststasjon, innen 24 timer. Det tas da hurtigtest samt en standardtest. Dersom hurtigtesten er negativ, blir du fritatt for smittekarantene.
 • Dag 3: Det tas ny test på skolen for hele klasser som er unntatt smittekarantene. Kommunen møter opp og det gjennomføres selvtest under oppsyn og veiledning. Det tas her kun hurtigtest, og det er ikke karantene i påvente av testresultat.
 • Dag 5: Samme som dag 3. Dersom negativt resultat, avsluttes testingen.

For ungdomsskolen

 • Samme som VGS og eldre. For de yngste vil helsepersonell utføre testen.

For barneskolen

 • Det må gis samtykke fra foreldre til å gjennomføre testingen, det gis når de velger at testing skal erstatte karantene. Skriftlig samtykke er ikke nødvendig.
 • Dag 0-1: Første test tas så raskt som mulig på kommunes teststasjon, innen 24 timer. Det tas da hurtigtest og standardtest. Dersom hurtigtesten er negativ, blir barnet fritatt for smittekarantene.
 • Dag 3-5: Det tas ny test på skolen for hele klasser som er unntatt smittekarantene. Kommunen møter opp og det gjennomfører testing. Det tas her kun hurtigtest, og det er ikke karantene i påvente av testresultat.

For barnehager

 • Det må gis samtykke fra foreldre til å gjennomføre testingen, det gis når de velger at testing skal erstatte karantene. Skriftlig samtykke er ikke nødvendig.
 • Dag 0-1: Første test tas så raskt som mulig på kommunes teststasjon, innen 24 timer. Det tas da hurtigtest og standardtest. Dersom hurtigtesten er negativ, blir barnet fritatt for smittekarantene.
 • Dag 3-5: Det tas ny test på barnehagen for hele avdelinger som er unntatt smittekarantene. Kommunen møter opp og det gjennomfører testing. Det tas her kun hurtigtest, og det er ikke karantene i påvente av testresultat.

Mer informasjon for deg som velger testregime

 • Husk å be om å ta hurtigtest samtidig som du tar den første testen, slik at du får raskt svar (ca. 30 minutter). Dersom du velger å kun ta standardtesten, må du være i karantene til du får negativt svar på testen (tar omtrent en arbeidsdag). Det er ikke fritak for smittekarantene før den første hurtigtesten viser negativt resultat.
 • Dersom du ikke følger oppgitt testregime, opphører fritaket for smittekarantene.
 • Dersom det ikke er hele klasser, men kun enkelte elever, tar vi disse testene på den kommunale teststasjonen.
 • Dag for testing kan forskyves i forhold til ukedag, for at testing skal være på hverdager. I noen tilfeller er det mer hensiktsmessig å teste i helgen, og det vil da bli tilbudt dette på kommunens teststasjon.
 • På kommunal teststasjon utføres alle tester som før, det vil si at vi tar hurtigtest og standardtest på alle prøver. Det er ikke mulig å kun få hurtigtest.
 • Hvis du ønsker det, kan du ta alle testene på den kommunale teststasjonen. De må da tas på samme dager som avdeling/klasse tar testene. Du må selv bestille time til dette på Helsenorge.no. Les mer om hvordan du bestiller time ved teststasjonen her.
Til toppen