Nasjonal Pårørendeundersøkelse

Pårørendealliansen (som er en organisasjon for pårørende) gjennomfører en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Vi stiller blant annet spørsmål om: 

  • hva og hvor mye man gjør som pårørende
  • konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier 
  • påvirkning på egen helse
  • ønske om forbedringer 
  • hvor man finner informasjon eller råd

Det tar ca  6-8 min å svare.

Her er lenke til undersøkelsen
https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN


NB! Undersøkelsen stenges 1. mars 2018.

Nasjonal strategi for pårørende

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge. 
Helseminister Bent Høie lovet 13.11.2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag. Her er link til uttalelsen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-viktig-ressurs/id2578933/
For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger vi kunnskap om hvordan pårørende har det. Kommunen er den viktigste arenaen hvor pårørende bor og lever derfor henvender vi oss til dere.

Etterlyser flere menn som kan svare

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet vårt enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! Vi håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen. 
 
www.parorendealliansen.no