Ny lokal forskrift om bruk av vannscootere

Tønsberg kommune har innført ny lokal forskrift etter havne - og farvannsloven som blant annet  regulerer bruk av vannscootere. Forskriften gjelder fra og med  7. juli i år.  Forskriften finner du  ved å gå inn på www. lovdata.no/lokale forskrifter/Tønsberg kommune.