Nye koronatiltak fra fredag

Nye koronatiltak fra fredag

Ordfører Anne Rygh Pedersen - Klikk for stort bilde Helene Moe Slinning De forsterkede koronatiltakene vi har hatt de siste ukene går ut natt til 23.april. Tønsberg legger seg da på de nasjonale tiltakene og innfører samtidig enkelte lokale tiltak knyttet til blant annet arrangementer og munnbind.

Forsiktig åpning

Kriseledelsen mener det er nødvendig med lokale smitteverntiltak når de nasjonale forsterkede tiltakene oppheves. Formannskapet har i dag vedtatt en lokal, midlertidig covid-19-forskrift som skal gjelde frem til 3. mai 2021.

- Vi innfører en forsiktig åpning av kommunen vår. Kriseledelsen er opptatt av at vi tar dette i riktig tempo. Selv om smittetallene er på vei ned, så har vi fortsatt en stor andel smitte med ukjent smittevei, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Det at færre tester seg, noe kort varighet på de forsterkede tiltakene og at Tønsberg ligger nært kommuner som fortsatt har forsterkede tiltak, er ifølge ordføreren også en del av begrunnelsen for en rolig åpning.  
 

Dette gjelder i Tønsberg nå


Vil ikke at for mange samles innendørs

I den lokale forskriften er det særlig begrensninger for steder der mange personer kan samles.  

- Vi håper at vi slipper å stenge ned Tønsberg enda en gang, og derfor mener vi det er et klokt grep å begrense tilgang til steder som samler mange mennesker. Vi ser fra andre kommuner at smitten lett sprer seg i forbindelse med arrangementer og det har vi også erfart i Tønsberg i forbindelse med smitteøkningen i mars, sier Rygh Pedersen.

De nasjonale reglene tillater 100 personer på arrangementer, mens det i Tønsberg kan være 50 personer på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og tilsvarende steder må holde stengt som følge av den lokale forskriften.

Treningssentre kan holde åpent for de som bor i kommunen, og for de faste medlemmene av det lokale treningssenteret. Senterne kan også holde åpent for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, samt  individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Fortsatt munnbind

Tønsberg opprettholder påbudet om munnbind gjennom den lokale forskriften.

Det betyr at når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Munnbindpåbudet gjelder også her:

  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, samt de som er under 20 år og deltar på sports- og fritidsaktivitet.

Lenke til lokal forskrift (PDF, 882 kB)

Lenke til nasjonale tiltak

Til toppen