Nytt kjøremønster i Halfdan Wilhelmsens allé

Bussen prioriteres til og fra Tønsberg sentrum og derfor skal Halfdan Wilhelmsens allé bygges om.

Det skal gjøres endringer en rekke steder mellom rutebilstasjonen og Heimdalkrysset.

Byggearbeidet starter sommeren 2018 og skal være ferdig høsten 2018.

Se informasjonsbrosjyren for mer informasjon.