Arbeidet med nytt kjøremønster i Halfdan Wilhelmsens allé starter i uke 26

Bussen prioriteres til og fra Tønsberg sentrum og derfor skal Halfdan Wilhelmsens allé bygges om.

Dette vil medføre nytt kjøremønster både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse.

Det skal gjøres endringer en rekke steder mellom rutebilstasjonen og Heimdalkrysset.

Byggearbeidet starter i uke 26. Det vil være en byggestopp for ferie i 4 uker og skal være ferdig høsten 2018.