Ønsker fritidskort i Tønsberg

Ønsker fritidskort i Tønsberg

Fritidskortet har som mål å gi alle barn om ungdom muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Nå søker Tønsberg om å bli pilotkommune for å teste ut ordningen.Caroline Mydland, Unni Bu og Alexander Hangaas. Anders Tyvand

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Fritidskortet er en ordning der barn og ungdom mellom 6 og 18 år får dekket utgifter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det kan bidra til at enda flere får muligheten til å delta, og at flere får oppleve tilhørighet. Ordningen er universell, men den vil bety spesielt mye for familier med lav inntekt og dårlig økonomi, sier Alexander B. Hangaas (KrF).

Han er leder av Utvalg for kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg kommune. Nå håper han at Tønsberg får muligheten til å være pilotkommune for fritidskortet.

- Vi har satt oss et hårete mål om å være en kommune «der barn ler», og vi ønsker å inkludere flest mulig barn i den visjonen. Fritidskortet sørger for at absolutt alle blir inkludert, sier han.

45 millioner i potten

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som administrerer fritidskortet. Barn og ungdom mellom 6 og 18 år kan motta opptil 1000 kroner i halvåret, og pengene skal benyttes til å betale medlemskontingent, treningsavgift og lignende i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen har allerede blitt prøvd ut i Arendal og Vadsø, og nå ligger det 45 millioner kroner i potten til videre utprøving.

- Direktoratet ønsker å teste ut ordningen så mange steder som mulig. Derfor blir større kommuner oppfordret til å søke for deler av kommunen. Vi søker derfor ikke om å prøve ut fritidskortet i hele kommunen, men vil velge ut enkelte skolekretser. Da vil vi legge informasjon fra Ungdata til grunn, og velge ut de områdene i kommunen der deltakelsen i fritidsaktiviteter i dag er lavest, sier kommunalsjef for Kultur, nærdemokrati og inkludering, Unni Bu.

Godt rigget

Fristen for å søke om å bli pilotkommune er 14. februar. Folkehelserådgiver Caroline Mydland regner med at det blir mange kommuner om beinet, men hun mener Tønsberg bør ha gode muligheter til å bli valgt.

- Fordi Tønsberg kommune er en del av Helsedirektoratets Program for folkehelse, har vi allerede en prosjektorganisasjon på plass som kan håndtere fritidskortet. I tillegg har vi lansert den digitale plattformen Friskus, som er en samhandlingsplattform for innbyggere, lag og foreninger og virksomheter i kommunen. Denne kan benyttes til å distribuere fritidskortet, og dermed har vi både ressurspersoner og en god distribusjonsplattform på plass dersom vi blir valgt som pilotkommune, sier hun.  

Til toppen