Oppfordrer alle bevillingshavere til å rydde opp i alkoholreklame for å slippe sanksjoner

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet mot reklame omfatter alt som fremstår som reklame for alkoholholdig drikk. 

Tønsberg kommune oppfordrer samtlige bevillingshavere til å «rydde» opp i alkoholreklame på sosiale medier og i virksomhetene sine, for å slippe sanksjoner. Sanksjon på reklame fører til en prikk (jf alkoholloven)

Frist 

Innen torsdag 31. mai 2018.

Hva er reklame?

Reklame vil si enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed som for eksempel reklame i trykt skrift, film, radio, TV, Internett, lysreklame, plakater, skilt, bilder, utstillinger, trykksaker , vareprøver, Facebook,  Instagram  osv. 
 
Begrepene massekommunikasjon og markedsføringsøyesmed, skal tolkes veldig vidt.
 
Alle utrykk, både språklig og med bilde, som forbindes med alkoholholdig drikk, er ulovlig.  For eksempel er «Happy Hour» eller «Byens billigste» uttrykk som gir assosiasjoner til alkohol. 

Mer informasjon