Oppgradering og sanering av gamle vann- og avløpsledninger i Titanveien og Basaltveien

I midten av oktober starter vi opp med å oppgradere og sanere gamle vann- og avløpsledninger i Titanveien og Basaltveien (se kart). Vi begynner i krysset Titanveien/Gårdboveien.

Klikk for stort bilde
Anleggsarbeidene vil foregå gjennom store deler av vinteren. Dersom det skulle bli ekstrem vinter, kan det bli utsettelser.

Trafikkavvikling

Trafikkavviklingen  vil være utfordrende på grunn av blindveier og trange gater. Vi henstiller bilførere til å følge skiltene.

Direkte berørte har fått brev

Generell informasjon er gitt til de som blir direkte berørt av gravearbeidene, inkl. anleggstrafikk, enten ved skriv i postkasse og/eller brev.

Hvem kan du kontakte?

Dette skal gjøres

  • Sannere de gamle private avløpsledningene i avmerket trase og etablere et nytt separat avløpsanlegg for spillvann (kloakk) og overvann.
  • Sannere og oppgradere de kommunale vannledningene, også i avmerket trase
  • Berørte huseiere vil bli pålagt å separere egne avløpsledninger fra egen bolig, fortrinnsvis å frakoble takvann fra avløpsnettet.