Oppretter midlertidig luftveis-legevakt

Oppretter midlertidig luftveis-legevakt

Fra mandag 16. mars kan pasienter med moderate luftveisinfeksjoner kontakte en nyopprettede luftveis-legevakt mellom klokken 08.00 og 12.00.

Klikk for stort bildeJon Andersen, Anne Rygh Pedersen, Ingerd Saasen Backe og Bhupinder Jassal.    -Vi gjør dette for å avlaste fastlegekontorene, som vi vet har stor pågang fra pasienter med moderate luftveisinfeksjoner. Dette tar mye kapasitet og er en indirekte smitterisiko for andre pasienter, sier ordfører i Færder Jon Sanness Andersen.

-Jeg er glad for at vi har fått denne ordningen på plass så fort. Dette viser at vi klarer å tenke nytt og å tenke sammen. Stor takk til alle involverte!, sier ordfører i Tønsberg Anne Rygh Pedersen.  

Egen inngang på baksiden

Den midlertidige luftveis-legevakten er plassert med egen inngang på baksiden av lokalene til Tønsberg legevakt på Kjelle.

For pasienter som henvender seg til fastlegekontorene

Tilbudet gjelder for pasienter som henvender seg til fastlegekontorene, og som fastlegen mener bør ha tilsyn av lege. Det er fastlegene som henviser til luftveis-legevakten, og pasienter med behov for sjekk må ringe til fastlegen for en slik henvisning. Pasientene får avtalt tidspunkt for konsultasjon, og må vente i bilen inntil den blir ringt opp av legevakten.

Tilbudet gjelder IKKE for pasienter med milde luftveisinfeksjoner som kan avklares på telefon.

De mest komplekse pasientene med alvorlig KOLS og hjertesvikt som får infeksjoner må undersøkes av fastlege som kjenner pasienten godt.

Færder kommune har med denne bakgrunn tatt initiativ til å etablere en luftveis-legevakt sammen med de øvrige kommunene i legevaktsamarbeidet
 

Tønsberg kommunes samleside for koronaviruset.

Til toppen