Russeråd

Russeråd

Vi ønsker at russen får en god, trygg og smittevennlig russefeiring. Her finner du informasjon, regler og råd om hvordan russetiden kan feires i år. 

Bilder av fire Tønsbergsruss - Klikk for stort bildeRussefeiring i Tønsberg Vegar K. Vatn, Tønsbergs Blad   

Smitteverntiltakene i Tønsberg kommune er noe nedjustert fra tidligere i vår. De nasjonale reglene og rådene begrenser likevel fortsatt sosial kontakt.

De 7 russebud:

 1. Koronameteren gjelder hele kvelden
 2. Vær sammen i mindre, faste kohorter  
 3. Ikke del flaske med andre
 4. Hold hendene rene
 5. Møt hverandre utendørs. Smitterisikoen er lavere ute enn inne
 6. Hold deg hjemme hvis du er syk
 7. Test deg ved milde symptomer 
   

Russeråd fra FHI 

På russebussen, russebilen eller i den faste gruppa

Rulling i buss/van regnes ikke som et arrangement, og følger derfor ikke arrangementsreglene. 

Anbefalingen er fortsatt at alle bør begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. Folkehelseinstituttet har imidlertid åpnet for at russen kan være sammen med egen russebuss, russebil eller de andre i den faste russegruppen. Slike ansamlinger vil normalt ikke ansees som et arrangement. Den «faste gruppa» er å anse som en kohort gjennom russetiden, og antallet i gruppa kan være like mange som antallet på en russebuss (20-30 personer). 

Det er likevel viktig at dere følger de generelle smittevernreglene når dere ruller:

 • Det er best om det er de samme, faste gruppene som samles i løpet av russetiden.
 • Hvis flere grupper samles, er det viktig at det er god avstand mellom gruppene, minst 2 meter.
 • Finn et annet sted å være dersom dere ser at det er mange grupper samlet på samme sted.
 • Hver buss, bil eller gruppe bør ha en smittevernansvarlig, som kan snakke med og redegjøre for politiet ved behov. Smittevernansvarlig bør også holde oversikt/liste over de personene som er tilstede når dere samles. Dette vil hjelpe kommunen dersom det blir behov for smittesporing.  
 • Rulling bør bare foregå med den faste gruppa på bussen eller bilen. Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.
 • Det er bedre å samles ute enn inne, da risiko for smitte er større innendørs.
 • Dere bør unngå å reise til andre kommuner. Husk at særregler i enkeltkommuner vil gjelde dersom bussen ruller dit!

Dersom politiet oppdager brudd på anbefalingene kan dette resultere i at de må gå inn og løse opp gruppen.

Last ned smittestopp-appen

Vi anbefaler at alle laster ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte.

Smittestopp for nedlastning i Google Play

Smittestopp for nedlastning i App Store

Testing 

Er du i tvil - test deg! Les hvordan du bestiller koronatest her

Besøk hjemme

Alle bør begrense sosial kontakt så lenge pandemien varer.

Du bør ikke ha flere enn fem personer på besøk hjemme, ut over dem du bor sammen med. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand. Møt heller venner og familie utendørs. 

Regler for arrangementer

 

Det vil være utfordrende for russen å arrangere felles arrangementer slik reglene er nå. For å unngå stor smittespredning oppfordres russen til å møtes i mindre grupper, og begrense antallet nærkontakter.

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Her finner du gjeldende regler for arrangementer i Tønsberg kommune

Regler og råd om arrangementer, samlinger og aktiviteter på Folkehelseinstituttets nettsider

Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på Helsenorge.no

Det er viktig å være oppmerksom på at regler kan endre seg raskt, og at alle er ansvarlige for å holde seg oppdatert om de råd og regler som gjelder.

 

Vi ønsker dere en god og trygg russefeiring!  

Til toppen