Saksbehandling stopper 13. desember for byggesaker, seksjonering, konsesjon og egenerklæringer

På grunn av overgang til ny kommune vil vårt arkivsystem og våre saksbehandlingsprogram være nede i perioden 13.12.2019 til 01.01.2020. Det betyr at saksbehandlingen stopper for blant annet byggesaker, seksjoneringssaker, konsesjonssaker og  egenerklæringer i denne perioden.

I tillegg  stenger matrikkelen 13. desember kl. 18.00 og grunnboken 27. desember kl. 20.00.

Det må forventes lang saksbehandlingstid på grunn av den planlagte stengingen.

Hjemmelsdokument (skjøte) som skal tinglyses i perioden

Dersom hjemmelsdokument skal tinglyses i nevnte tidsrom, må ny eier avtale med oss at egenerklæringen med underskrift og stempel sendes vedkommende.  Ny eier må selv sende egenerklæringen/konsesjonsvedtaket til Tinglysningsmyndigheten i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet.

Hjemmelsdokument (skjøte) som kan tinglyses etter 2020

Dersom hjemmelsdokumentet ikke skal sendes inn til tinglysning før etter 01.01.2020, kan vi beholde den innkomne egenerklæringen eller konsesjonsvedtaket og registrere den inn fra torsdag 02.01.2020.

Dokumenter som skal tinglyses bør sendes innen 29. november.

Har du spørsmål?

Ring 33 34 86 00
Åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 - 11.00 og 12:00 til 15:00

Hvorfor stenger Kartverket matrikkel og grunnbok?

Kartverket stenger matrikkel og grunnbok for å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet. Endringene kommer som følge av alle kommunereformene.

Konsekvenser for stenging av matrikkel og grunnbok

(fra kartverkets nettsider)

  • Det er ingen matrikkelføring i landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
  • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registrert i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden. Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på Kartverkets nettsider.
  • Ingen tinglysing, hverken elektronisk eller på papir i perioden 27. desember kl. 20 til 2. januar 2020. 
  • Mottatte papirdokumenter 27. desember vil få prioritet 27. desember 2019 kl. 21.00.
  • Mottatte papirdokumenter etter 27. desember vil få prioritet 2. januar 2020 kl. 21.00.
  • Elektronisk tinglysing stenges helt 27. desember kl. 20.00, og åpner igjen 2. januar 2020.

Les mer om stenging av matrikkel og grunnbok på Kartverkets nettsider