Satser og avgifter for kommunale tjenester 2018

Oversikt over prisjusteringer for 2018.

 
 

 

Satser for opphold i barnehage

Opphold i barnehage - 2018
Type 2017........ 2018 ........ Økning %
5 dagers plass betales med 100 % av full plass 2 730 2 910 6,6
4 dagers plass betales med 90 % av full plass 2 457 2 619 6,6
3 dagers plass betales med 70 % av full plass 1 911 2 037 6,6
Halv plass betales med 60 % av full sats 1 638 1 746 6,6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Inntektsgraderte satser: Reduksjon gis til husholdninger der maksprisen utgjør mer enn 6 % av inntekten. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er: 500 000 533 500 6,6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Barn over 3 år som bor i husholdninger med lav inntekt* har rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er: 450 000 533 500
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Søskenmoderasjon:
30 % for barn nr to gir følgende reduksjon i kr: 819 873 6,6
50 % for barn nr tre gir følgende reduksjon i kr: 1 365 1 455 6,6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
* Inntektsgrensen oppdateres normalt 01.08 hvert år.

 

Opphold SFO

Opphold på SFO - 2019 Søskenmoderasjon utgjør 30 % for 2. barn og 50 % fra 3. barn.
Type 2018 2019 Økning %
5 dager/uke 3 024 3 024 0
4 dager/uke 2 662 2 662 0
3 dager/uke 2 056 2 056 0
2 dager/uke 1 450 1 450 0
Annenhver uke 1 663 1 663 0
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Kost
5 dager/uke 220 220 0
4 dager/uke 176 176 0
3 dager/uke 132 132 0
2 dager/uke 88 88 0
Annenhver uke 110 110 0

Kulturskolen

Kulturskolen 2018
Egenandel per skoleår 2017 2018 Økning %
Elevplass 4020 4125 2,6
Instrumentleie 1 095 1 123 2,6
Moderasjon 1 søsken 603 619 2,6
Moderasjon 2 søsken 1 609 1 651 2,6
Moderasjon 3 søsken 2 011 2 063 2,6
Moderasjon 4 søsken 2 412 2 475 2,6
Korps elever per 60 min. 7 813 8 016 2,6
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Inntektsgraderte satser ved foresatts samlede bruttoinntekt:
Over 300 000 (100 % plass) 4 020 4 125 2,6
150 000 - 300 000 3 175 3 258 2,6
Under 150 000 783 803 2,6

Biblioteket

Biblioteket 2018
Type 2017 2018 Økning %
1. purrebrev 50 50 0
2. purrebrev 100 100 0
Nytt lånekort 10 10 0

Egenandel for hjemmetjenester

Hjemmetjenester 2019 Priser og endringer av gebyrer for hjemetjenester
Inntekt 2018 2019 Økning %
Praktisk bistand, hjemmehjelp:
Inntekt inntil 2G (pris per måned) 205 *
Inntekt 2G - 3G (pris per time) 139 143 2,8
Inntekt 3G - 4G (pris per time) 216 222 2,8
Inntekt 4G - 5G (pris per time) 306 315 2,8
Inntekt 5G og høyere (pris per time) 364 374 2,8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
* Satsen fastsettes av Staten og er ikke fastsatt p.t.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Trygghetsalarm:
Inntekt inntil 2G (pris per måned) 341 351 2,8
Inntekt 2G - 3G (pris per måned) 368 378 2,8
Inntekt 3G - 4G (pris per måned) 425 437 2,8
Inntekt 4G - 5G (pris per måned) 463 476 2,8
Inntekt 5G og høyere (pris per måned) 479 492 2,8

Priser for måltider ved dagsenter 

Dagsenter 2019 Prisendringer for mat ved dagsenter og seniorsenter
Sted Type 2018 2019 Økning %
Dagsenter for rehabilitering Middag inkludert dessert og suppe 70,00 72,00 2,8
Dagsenter for demente Middag inkludert dessert og suppe 70,00 72,00 2,8
Seniorsentrene Middag 75,00 77,00 2,7
Dessert/suppe 25,00 26,00 4,0
Trærlborg og Nes Kantinesalg til ansatte og besøk, middag. Avhengig av menyvalg 78,00 - 92,00 80,00 - 94,00 2,1 - 2,4
Eik Kantinesalg til ansatte og besøk, lunsj 46,00 47,00 2,2

 

Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon

Kommunaltekniske gebyrer 2019 Justering av kommunaltekniske gebyrer for 2019
Type 2018 2019 Økning %
Vann 2 624,00 2 704,00 3,0
Avløp 4 604,00 4 725,00 2,6
Slam 968,00 1006,00 4,0
Renovasjon 2 479,00 2 545,00 2,7
Feiertjenester 461,00 489,00 6,0

 

Hele oversikten med satser og avgifter for kommunale tjenester 2018 (PDF, 604 kB)