Serveringsbransjen og reiselivet får kompensasjon

Serveringsbransjen og reiselivet får kompensasjon

 - Både reiselivsnæringen og serveringsbransjen rammes hardt av koronatiltakene. Derfor er vi glade for at vi nå kan fordele rundt 9 millioner kroner i kompensasjon til lokale bedrifter i Tønsberg, sier næringssjef Øystein Hjørnevik i Tønsberg kommune.

Julebordsesongen ble amputert, folk reiser mindre enn de pleier, og en rekke arrangementer blir avlyst. Nå blar regjeringen opp til sammen 708 millioner kroner for å hjelpe serveringssteder og bedrifter i reiselivsbransjen som rammes av koronatiltakene, og pengene skal fordeles gjennom den kommunale kompensasjonsordningen.

- Tønsberg kommune vil til sammen motta rundt 9 millioner kroner fra staten som skal fordeles videre til det lokale næringslivet. Halvparten skal fordeles til lokale aktører i serveringsbransjen, og den andre halvparten skal gå til serverings- og overnattingsvirksomheter samt lokale reiselivsbedrifter, sier Øystein Hjørnevik.

Må søkeNæringssjef Øystein Hjørnevik. 

Utvalg for miljø, teknikk og næring hadde onsdag ettermiddag et ekstraordinært møte for å vedta kriteriene for tildeling og gi kommunedirektøren fullmakt til å administrere kompensasjonsordningen. Bedriftene må søke om å motta støtte, og tilskuddene vil bli fordelt etter antall hele årsverk i en normalsituasjon.

- Vi vet at mange lokale bedrifter har tapt store inntekter som følge av koronarestriksjonene. Nå er vi opptatt av å få fordelt disse pengene ut til næringslivet så raskt som mulig, sier Hjørnevik.

For å bli definert som serveringssted, må foretaket ha gyldig serveringsbevilling.

Fristen for å søke om støtte er 15. januar 2022.  

Hvem kan søke:

  • Serveringsbedrifter med serveringsbevilling i Tønsberg kommune
  • Overnattingsbedrifter
  • Reisearrangører

Se utlysningen her for mer informasjon om krav til søker og hvordan man søker om tilskudd.

Til toppen