Skisseboka til "Kanalen som byrom"

Skisseboka til "Kanalen som byrom"

- Vi har samlet mange gode forslag og innspill, og i dag presenteres mange av de ulike forslagene i «Skisseboka», sier Magnus C. Martin, virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune.  Klikk for stort bildeMagnus C. Martin, virksomhetsleder folkehelse, klima og stedsutvikling

Prosjektet «Kanalen som byrom» sitt mål er å sikre at Tønsbergs befolkning og besøkende får tilgang til et sammenhengende og sjønært rekreasjonsareal av god kvalitet langs begge sider av Kanalen.

Denne «skisseboka» er del 2 av Bjørbekk & Lindheim (BLARK) sine leveranser til prosjektet «Kanalen som byrom». Skisseboka inneholder mange ulike anbefalinger og eksempler til hvordan områdene langs kanalen kan utvikles i fremtiden.

Hvordan kan byrommet langs Kanalen utformes for at folk skal trives enda bedre med å besøke, bo og jobbe i Tønsberg?

Ved å bruke skissen som verktøy er noen av idéene fra den første leveransen «idékatalogen» konkretisert og gitt en form som viser muligheter. Skisseboka skal gi Tønsberg kommune et grunnlag for videre vurdering, planlegging, prosjektering og gjennomføring.

Skisseboka finner du her (PDF, 38 MB)

Klikk for stort bilde

Skissene må ikke leses som absolutte svar, da det finnes en rekke måter å løse denne oppgaven på. - Vi håper at skissene, sammen med alle de gode innspillene i idékatalogen, skaper en god debatt, viser en retning, en prioriteringsanbefaling og et potensiale som kan bidra til en god fremtidig utvikling av kanalen som byrom, sier Magnus C. Martin.

Her er lenke til hele prosjektet med informasjon og nyheter som er publisert 

Til toppen