Søk støtte til arbeid for god psykisk helse

Tønsberg kommune ønsker å støtte frivillige organisasjoner som arbeider for å fremme god psykisk helse.

Klikk for stort bildeStøtte tildeles frivillige organisasjoner som kan dokumentere aktiviteter rettet mot voksne personer med psykiske plager. Kommunen har kr 30.000 til fordeling.

Søknad

Søknad sendes på e-post eller i posten 

E-post:
postmottak@tonsberg.kommune.no

Postadresse:
Tønsberg kommune
Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid v/Hilde Cathrine Rui
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Søknadsfrist 01.12.19