Søk støtte til arbeid med nyankomne flyktninger!

Søk støtte til arbeid med nyankomne flyktninger!

Kommunestyret har vedtatt å omdisponere 200.000 kroner til frivillige organisasjoners arbeid med nyankomne flyktninger.  

Frivillig sektor spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet vårt. Frivilligheten har mange pådrivere, og  organisasjonene er viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. Gjennom frivillig arbeid ytes det også en betydelig innsats som supplerer og forsterker offentlige tjenester, og bidrar til å redusere utenforskap.

Nå kan frivillige organisasjoner i Tønsberg søke støtte til arbeid med nyankomne flyktninger.

Søknadsfrist er 1.juli 2022.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling:

  • Organisasjonen er registrert i frivillighetsregisteret. ( på søkertidspunktet)
  • Organisasjonen har en målsetting og driftsform som er ideell. ( ikke komersiell)

Søknaden skal inneholde kort beskrivelse av ideen bak tiltaket, og hvordan tiltaket vil bidra til å inkludere flyktninger på ulike arenaer i Tønsberg kommune i prosjektperioden.

Søknaden skal beskrive plan for videreføring etter opphør av tilskuddsmidler.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av eventuelt samarbeid med andre aktører, være seg offentlig, privat, ideell, næringsliv eller lignende.

Søknadsskjema finner du her!

Rapportering

Det kreves en enkel rapportering på bruk av tildelte midler. Tilskuddet kan bli trukket tilbake hvis søker bryter forutsetningene for tilskuddet. Misbruk av tilskudd som er gitt kan føre til at søker mister rettigheten til tilskudd for ett eller flere år framover.

Søk også støtte fra fylkeskommunen!

Frivillige organisasjoner kan også søke tilskudd til integreringstiltak fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Les mer om ordningen og søk støtte her.

Løpende frist ut 2022. 

Til toppen