Søker innbyggere til å forbedre tjenester

Søker innbyggere til å forbedre tjenester

Kristin Liset - Klikk for stort bildeVirksomhetsleder Kristin Liset, sier at vi skal se på alle leddene i prosessen. Tønsberg kommune inviterer til medvirkning i stort forbedringsprosjekt.  

Enklere søkeprosess

Kommunen er i gang med å forbedre søknadsprosessen for tildeling av helse- og omsorgstjenester.

- Målet er både å gjøre søknadsprosessen enklere for brukerne samtidig som den skal bidra til å skape et felles forståelsesrom for de beslutningene kommunen tar i tildeling av helse- og omsorgstjenester, forteller virksomhetsleder Kristin Liset.

Kommunen sender i disse dager ut en invitasjon til brukere om å delta i forbedringsarbeidet.

Bidra til åpenhet og forståelse

Arbeidet med å utvikle en inkluderende tjenestereise for de som søker helse- og omsorgstjenester tar utgangspunkt i brukernes informasjonsbehov, forutsetninger og forventninger.

- Alle leddene i prosessen med tildeling av helse- og omsorgstjenester skal nå sees nærmere på. Språket i informasjonen og vedtakene skal bidra til både god forståelse hos brukerne og åpenhet for hvordan vi jobber med tildeling av tjenester, forteller virksomhetsleder Kristin Liset.

En helt ny informasjonsbrosjyre er allerede utviklet for å gi brukere bedre innsikt i hvordan tildeling helse- og omsorgstjenester vurderer tildeling av tjenester. 

Informasjonsbrosjyren for helse- og omsorgstjenester i Tønsberg kommune (PDF, 9 MB)

Åpen og tilgjengelig kommune

Tønsberg kommune har en stor satsing på klarspråk, og arbeidet med å forbedre søknadsprosessen for tildeling av helsetjenester kommer som en naturlig forlengelse av dette arbeidet. 

- Vi jobber systematisk med å være en åpen og tilgjengelig kommune som setter innbyggerne våre i sentrum. For å bli ordentlig gode på dette må vi blant annet bygge opp tjenestereisen og kommunikasjonen slik at brukerne opplever en enkel søkeprosess, trygghet og tillit til kommunens beslutninger, sier kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte Birgitte Tørnby.

Erfaringene fra arbeidet med tildeling av helsetjenester skal brukes i kommmunens generelle arbeid med å utvikle og forbedre tjenester.

 

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vi skal utvikle og forbedre søknadsprosessen for tildeling helse- og omsorgstjenester. Målet er å gjøre det enklere og mer forståelig for søkere.  

Du vil bli intervjuet i ca. 45 minutter. Informasjonen vil bli behandlet anonymt. Intervjuene vil skje på rådhuset 29. juni mellom kl. 09.00 - 13.00.  Som takk for hjelpen får du et gavekort på 200,- kroner.

Slik melder du deg

Fyll ut skjemaet under. Vi tar kontakt for å avtale nærmere.


Felt merket med * må fylles ut
Til toppen