Søker nye møtefullmektiger til forliksrådet

Klikk for stort bildeTønsberg kommune skal, i henhold til Tvisteloven, oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet. Vi søker nye møtefullmektiger for perioden frem til 01.01.2021.

Møtefullmektigene har til oppgave å møte for parter uten personlig møteplikt i forliksrådet der parten ber om å bli representert av en møtefullmektig.

Kvalifikasjonskrav:

(jfr. forliksrådsforskriften § 3 annet ledd.)

  • Du må være over 25 år
  • Ha god samfunnskunnskap
  • Beherske skriftlig og muntlig norsk språk

Det er en fordel at du har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet.

En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen.

Oppnevningen er for en periode frem til 1.1.2021.

Møtefullmektigen skal være upartisk og kun representere parten som oppdraget kommer fra.

Godtgjøring

Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.

Mer informasjon

http://www.forliksraadet.no/

Send søknad

Interesserte bes sende en kort skriftlig søknad til postmottak@tonsberg.kommune.no så snart som mulig.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lise Brit Haugen på lise.brit.haugen@tonsberg.kommune.no eller på telefon 952 75 191.

Hva er et forliksråd?

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

(kilde: regjeringen)