Stor pågang av byggesaker

Byggesøknader med 12 ukers frist blir sannsynligvis ikke behandlet før fristen. 

Bruker vi mer enn 12 uker på å fatte et vedtak på en komplett byggesøknad, så reduseres gebyret med 25 % for hver påbegynte uke (SAK10 § 7-6). 

En søknad med 3 ukers saksbehandlingsfrist kan fort vise seg å være i strid med vilkårene for denne fristen. Vi anbefaler å vente på et positivt vedtak fra oss før du starter byggingen.

Husk at du kan finne ut statusen på byggesøknaden din på nettet!