Tar et krafttak for miljøvennlig transport

Lørdag 16. september starter den europeiske mobilitetsuken. Vestfold fylkeskommune i samarbeid med bl. a. Tønsberg kommune, står bak en rekke arrangementer der målet er å fremme bruk av miljøvennlige transporttilbud og få folk til å prøve ut alternativer til bilkjøring.

mobilitetsuke - Klikk for stort bilde Program

Lørdag 16. september

BIBLIOTEKPLASSEN I TØNSBERG
KL 12.00 - 14.00
Åpning av Europeisk mobilitetsuke i Vestfold.
Biblioteksplassen fylles med aktiviteter:
Sykkelrebus og sjonglør for barn, sykkelreparasjon, presentasjon av Transportsykkel og Nabobil, utstilling av veteranbuss, Den magiske fabrikken kommer m.m

16. - 22. september

BUSS FOR EN TIER 
Under hele mobilitetsuka kan du kjøpe enkeltbillett på bussen for 10 kroner når du benytter mobilbillett.

KONKURRANSE
Erstatt en bilreise med å gå, sykle eller ta buss. Vinn en el-sykkel! Gå inn på vkt.no/mobilitetsuken og registrer din miljøvennlige reise 

Fredag 22. september

MORGENAKSJON
KL 07.00 - 09.00
Takk for at du reiser miljøvennlig!
Vi står på stand og belønner de som går, sykler eller kjører kollektivt denne dagen. Møt oss ved jernbanestasjonen og bussterminalen i Tønsberg, Kaldnes gangbro og Teie torv.

BILFRI DAG PÅ TEIE
KL 10.00 - 17.00
Bilfri dag markeres på Teie torv. Torvet fylles med aktiviteter: Trim og suppe for barn og eldre, mulighet for å tråkke en egen smoothie, du kan teste en el- eller fraktesykkel, tå tips og råd fra Trygg trafikk og møte lokale sykkelentusiaster.

FROKOSTMØTE PÅ BYDELSHUSET
KL 08.30 - 10.30
Åpent frokostmøte «Mobilitet for attraktive og miljøvennlige byer og tettsteder». Målgruppen er de som jobber med temaet. Påmelding skjer via denne lenken: https://vfk.pameldingssystem.no/fagfrokost

 

Den europeiske mobilitetsuken arrangeres hvert år fra 16.-22. september. Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, Vestfold kollektivtrafikk, Fylkesmannen i Vestfold og Statens vegvesen markerer i år europeisk mobilitetsuke i samarbeid.

Mobilitetsuken er en anledning til å løfte frem det arbeidet som gjøres for å tilrettelegge for miljøvennlig transport og for å markere hvorfor arbeidet er viktig. Langsiktig areal- og transportplanlegging gjøres i fellesskap, og derfor har fylkeskommunen tatt initiativ til at mobilitetsuken i Vestfold markeres i samarbeid med kommunene.

Fylkeskommunen og kommunene må sammen sørge for at det skal være korte reiseavstander mellom bolig, reisemål og kollektivsystem, slik at det blir enkelt å velge miljøvennlig. Under mobilitetsuken skal vi vise fram gevinster for lokalmiljø, bymiljø og verdens miljø, folkehelsen og trivsel for barn og unge.