Til foreldre med barn i Tønsberg-skolen

Til foreldre med barn i Tønsberg-skolen

Det har kommet ut mye informasjon den seneste tiden, både fra den enkelte kontaktlærer, rektor og fra kommuneledelsen. Vi skal fortsette å informere dere fra alle hold, samtidig som utviklingen og beslutninger fra overordnede myndigheter medfører at informasjon fort blir utdatert. Det er en utfordring.

Klikk for stort bildeEspen I. Riiser, kommunalsjef Oppvekst og læringRektorene vil sende overordnet informasjon fra skolen eller kommuneledelsen til dere foreldre gjennom Visma Flyt. Dersom dere ikke har mottatt informasjon fra deres skole om kommende uke og hva elevene skal gjøre i løpet av mandag formiddag, ber vi dere kontakte kontaktlærer eller skoleledelsen.

Elevenes opplæring 

På tross av at skolene er stengt, har skolene i Tønsberg ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolene vil derfor strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme. Skolene har dessverre foreløpig ulike verktøy på ulike trinn, og ikke alle skoler har digitale enheter til alle elever. Derfor vil ikke gjennomføringen bli lik ved alle skoler.

Lærerne på de ulike trinn og skoler vil uansett sørge for å lage et opplegg med læringsaktiviteter for alle elever. Lærerne vil kommunisere med elevene på epost eller gjennom Showbie eller klassenotatbøker Microsoft Teams. Dersom disse verktøyene ikke er tilstede, vil dere få oppgaver til elevene som vedlegg på e-post. Det legges også opp til at elever sender tilbakemeldinger til lærerne og får respons på disse. Dersom elever IKKE har tilgang til Ipad, nettbrett eller PC hjemme, kan dere kontakte skolen og høre om det er noe til utlån.

Smittespredning 

Som tidligere nevnt, har alle skolene en tilsynsordning for barn opp til 12 år der begge foreldrene er vurdert som kritisk personell. Ved delt omsorg gjelder ordningen også dersom én av foreldrene er vurdert som kritisk personell, men da kun i den tiden da denne har omsorgen for barnet. Som statsminister Erna Solberg presiserte på lørdag, skal tilsynsordningen ved skolene kun benyttes hvis det ikke er mulig å finne andre ordninger for barnepass. Tilsynsordningen gjelder i tillegg barn med særlige omsorgsbehov. Skolene bemanner tilsynsordningen med nødvendig personale. Av hensyn til smittespredning vil resten av skolens personale arbeide hjemmefra. Det er altså ikke flere ansatte på skolen enn det som er høyst nødvendig.

Selv om skolene sørger for opplegg og legger til rette for opplæring hjemme, er det å hindre spredning av smitte viktigere enn hva elevene får prestert faglig i løpet av disse ukene. Det er derfor ikke nødvendig å presse elevene til å gjennomføre skolens aktiviteter slik at det går utover familiens trivsel hjemme. Dere kan ta kontakt med barnas kontaktlærere om dere trenger råd og hjelp rundt dette. Vi henstiller dere videre sterkt til å hjelpe elevene til å forstå alvoret i situasjonen landet står overfor, og ikke samles i grupper ute eller hjemme hos hverandre. Vi ber dere også følge med og snakke med barna deres om hva som foregår blant elevene i sosiale medier, og varsle rektor dersom elever blir mobbet eller krenket.

Med vennlig hilsen

Espen I. Riiser
Kommunalsjef, Oppvekst og læring

Til toppen