Tilskudd for tiltak mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til arbeid mot barnefattigdom.  Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

Ferie- og fritidsaktiviteter for alle

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke om midler?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfrist

8. desember 2017.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 15. november 2017. For regelverk, veileder til rundskrivet og ytterligere opplysninger se:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

kafémøte 21. november kl 19.15

Aktører som ønsker å søke inviteres til kafémøte for gjennomgang av reglementet hos Unginfo, Tollbodgaten 17, Tønsberg tirsdag 21. november kl 19.15.

Kontaktperson i Tønsberg kommune: Sandra Hjertås, mobil 409 17 460, skh@tonsberg.kommune.no