Tilskudd til nye tiltak for barn og unge

Mange barn som løper - Klikk for stort bilde

Politikerne i Tønsberg har bevilget ekstra midler til tilskudd til lag og organisasjoner i 2023. Har ditt lag, din forening eller din organisasjon planer om å sette i gang en ny aktivitet for barn og unge? 

100.000 kroner er satt av til løpende arrangement- og produksjonsstøtte, og 400.000 er satt av til tilskudd til nye aktiviteter for barn og unge. Begge ordningene har løpende søknadsfrist, så lenge det finnes tilgjengelige midler. Alle søknader må inneholde en beskrivelse av prosjektet og budsjett.
 

Hvem kan søke?

Alle lag og foreninger innenfor kultur-, idrett- og friluftsområdet samt velforeninger og andre ikke-kommersielle organisasjoner i Tønsberg kommune kan søke støtte gjennom ordningen.
 

Hva kan det søkes støtte til? 

  • Nye aktiviteter for barn og unge. 
  • Aktivitetene skal være uten kostnad for det enkelte barn og familie 
  • Aktiviteten skal være åpen for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og politisk ståsted. 
  • Innkjøp av materiell og utstyr til nye aktiviteter for målgruppen. 
  • Midler til opparbeidelse av aktivitetsområder som f.eks. brøyting av baner og legging av is. 

 

Øvre grense for søknadsbeløp

Det settes en øvre grense for søknadsbeløp til kr. 30 000,- 

Søknad om midler mottas løpende og legges fram i utvalg for kultur, idrett og folkehelse for vedtak i tråd med vedtatte kriterier.

 

Klikk her for å sende elektronisk søknad