Togparkering i Tønsberg-området

Togparkering i Tønsberg-området

Bane NOR planlegger et anlegg for togparkering i Tønsberg-området. Fra 21. januar til 4. mars 2020 kan du lese hvor Bane NOR anbefaler å bygge anlegget for togparkering, og fortelle hva du mener om disse planene.

BaneNOR  

Nå starter høringsrunden

Fra 21. januar til 4. mars 2020 er kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt togparkeringsanlegg i Tønsberg kommune på offentlig høring. Det betyr at du kan lese hvor Bane NOR anbefaler å bygge anlegget for togparkering, og fortelle hva du mener om disse planene.

Bane NOR har vurdert tre alternativer for nytt togparkeringsanlegg:

  • Barkåker nord nordlig
  • Barkåker nord sørlig
  • Barkåker sør

Forslaget til kommunedelplan vil være tilgjengelig på følgende steder fra 21. januar 2020:

  • Bane NORs nettsider: banenor.no/tonsberg-togparkering
  • Bane NORs anleggskontor i Tønsberg, Eckersbergsgate 3
  • Tønsberg kommune, kundemottak på Byfogdløkken, Halfdan Wilhelmsens alle 1

Folkemøte og åpen kontordag

Torsdag 23. januar kl. 17.30 inviterer Bane NOR til åpent informasjonsmøte i Barkåker samfunnssal, ved Barkåker skole. I møtet vil Bane NOR presentere forslaget til kommunedelplan og vår anbefalte løsning til plassering av togparkeringsanlegget. Etter presentasjonen vil våre ansatte være tilgjengelige for innspill og spørsmål.  

Onsdag 5. februar kl. 15.00 – 19.00 arrangeres det åpen kontordag på Barkåker skole. Da kan du komme og snakke med oss, stille spørsmål og fortelle hva du mener om planene.

Hvordan sender du inn innspill eller spørsmål?

Høringsuttalelser sendes på e-post til postmottak@banenor.no eller per post til Bane NOR, Postboks 2308 Hamar. Merk uttalelsen med saksnummer 201905284 og referanse «Hensetting i Tønsbergområdet – Offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning».

Frist for uttalelser er 4. mars 2020.

Spørsmål knyttet til planforslaget kan rettes til Bane NOR ved prosjekteringsleder Markus Vetrhus, markus.vetrhus@banenor.no.

Til toppen