Tønsberg er foregangskommune på ernæring for sårbare grupper

Tiltakspakken som Tønsberg kommune har videreutviklet vekker nasjonal interesse.

Thea Lundevold, Marianne Erstad, Torunn Andersen og Liv Hobbersland har jobbet med tiltakspakken. - Klikk for stort bildeThea Lundevold, Marianne Erstad, Torunn Andersen og Liv Hobbersland har jobbet med tiltakspakken.Helse og omsorg ved Vidar Karlsen og Torunn Andersen, ble i forrige uke invitert til å holde foredrag for landsomfattende læringsnettverk « Ernæring for sårbare grupper» på Universitetet i Oslo, Domus medica.

Dele erfaringer

Der kunne de dele sine erfaringer med innføringen av tiltakepakken som skal forebygge under- og feilerinæring samt overvekt. Tiltakene er rettet mot tjenestemottakerne innen helse og omsorg i kommunen. 

Pilotkommune

Tønsberg var pilotkommune og en av de første til å teste ut Helsedirektoratets tiltakspakker i pasientsikkerhets-programmet «I trygge hender 24.7». 

Tilpasse og utvide for å dekke flere målgrupper

Tiltakspakken skulle opprinnelig kun forebygge og behandle underernæring. Prosjektgruppen så raskt at tiltakspakken krevde tilpasning og omarbeiding slik at de passet  de kommunale helse- og omsorgstjenester. Derfor valgte de å utvide pakken til også å gjelde feilernæring og overvekt. Det er dette som nå fanger oppmerksomhet i fagmiljøene.

Klikk for stort bildeKartlegging av helsetilstanden

- Målet med å kartlegge ernæringsstatusen for alle tjenestemottakerne våre er snart nådd, sier en stolt Torunn Andersen. Neste steg, som vi er i full gang med, er å utarbeide tiltaksplaner for de som er feilernært.

Ser resultater

- Vi ser allerede positive resultater, forteller Torunn. Et eksempel er en bruker som gikk ned over 10 kg fra mai til november.

Gevinster

Det er flere gevinster ved å rette fokuset på ernæring. I mange tilfeller kan det forebygge sykdom og skader. Det gir bedre livskvalitet, og på lang sikt er det også god økonomi, avslutter Andersen.