Tønsberg kommune sertifisert som Trygt lokalsamfunn

Tønsberg kommune arbeider kontinuerlig og målrettet med skade- og ulykkesforebygging. Nå kan også kommunen med rette kalle seg et Trygt lokalsamfunn.

Klikk for stort bildeEva Vaagland overrekker bevis på at Tønsberg er Trygt lokalsamfunn til ordfører Petter BergI bystyremøtet 23. mai fikk ordfører Petter Berg overrakt diplom, skilt og flagg som håndfast bevis på at Tønsberg kommune nå er sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Det var daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva Jacobson Vaagland, som sto for overrekkelsen. Vaagland trakk spesielt fram Tønsbergs evne til samskapning mellom innbyggere og kommunale etater som et viktig element i det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet:

- Samskaping» er et stikkord fra den politiske plattformen for sammenslåing av Re og Tønsberg. Det beskriver også en styrke ved TL-arbeidet i Tønsberg. Gjennom Prosjekt Nærmiljø har kommunen tatt i bruk nye metoder og skapt gode arenaer for samarbeid og medvirkning om å skape tryggere og triveligere nærmiljø, sa Vaagland.

Hva er Trygge lokalsamfunn?
Trygge lokalsamfunn er en handlingsrettet og godt utprøvd modell og metode for å forebygge ulykker og forhindre skader. Den setter skadeforebygging på agendaen og hjelper kommuner med å jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggerne. Trygge lokalsamfunn er dessuten en sertifiseringsordning der man etter å ha fulgt opp metoden og arbeidet kan bli godkjent som Trygt lokalsamfunn.

Trygge lokalsamfunn-arbeid i Tønsberg kommune
Tønsberg kommune har arbeidet konkret med Trygge lokalsamfunn-metoden siden 2013. Bystyret vedtok da at det skulle inngås samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune om Trygge lokalsamfunn og det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av politisk og administrativ ledelse i kommunen. 

Tønsberg kommunen forpliktet seg samtidig til å ta i bruk Trygge lokalsamfunn-metoden. Denne metoden innebærer blant annet etablering av styringsgruppe og prosjektgruppe, kunnskapsinnhenting til hva som er relevante skade- og ulykkesrisikoer for Tønsberg kommune å arbeide spesielt med samt forankring av arbeidet både i politisk- og administrativ ledelse og blant kommunens innbyggere er fastlagte poster i dette bestemte løpet.

På bakgrunn av kunnskapsinnhentingen ble følgende innsatsområder valgt ut, altså områder Tønsberg kommune ønsket å konsentrer Trygge lokalsamfunn-arbeidet spesielt om:

  • Trafikksikkerhet
  • Fallforebyggende tiltak for eldre
  • Risikoatferd blant unge
  • Riskorydding

Sertifisering
I januar 2018 ble det gjennomført såkalt Site Visit i Tønsberg. To sertifisører utnevnt av Trygge lokalsamfunns sertifiseringsråd gjennomgikk da Trygge lokalsamfunn-arbeidet kommunen har lagt ned gjennom de siste fire årene. Sertifisørene var godt fornøyd med det de ble presentert og uttalte i sin positive anbefaling at "Tønsberg kommune har tatt i bruk TL-metoden i sitt arbeid for å forebygge ulykker og skader i lokalsamfunnet. Skadeforebygging er tydelig ivaretatt gjennom prioriterte innsatsområder, og forankret i kommunens planer gjennom fokusområder som bl.a. oppvekst og stedsutvikling. Oversiktsdokumentet over folkehelsen innleder med tydelige prioriteringer som angir retning for folkehelsearbeidet
og betinger fortsatt innsats for å forebygge skader og ulykker."

Videre arbeid
Også etter at Tønsberg kommune nå er sertifisert som Trygt lokalsamfunn fortsetter Trygge lokalsamfunn-arbeidet med full tyngde:

  • Arbeidet med tiltak innen innsatsområdene fortsetter og det søkes Vestfold fylkeskommune om tiltaksstøtte til disse
  • Tønsberg kommune rapportere årlig om Trygge lokalsamfunn-arbeidet
  • Tønsberg kommune deltar på nettverkssamlinger for faglig påfyll og erfaringsutveksling.
  • Politisk og administrativ ledelse holdes orientert om arbeidet

Mer informasjon på om Trygge lokalsamfunn finnes på Skafor sine websider