Tønsberg Læringssenter åpner 1. mars 2018

Tønsberg Voksenopplæring og flyktningetjenesten i Re og Tønsberg blir en virksomhet fra 1. mars 2018.

Klikk for stort bildeDen nye virksomheten heter  nå Tønsberg Læringssenter og skal  bidra med  bosetting og kvalifisering av voksne.  Formålet er å styrke mulighetene for  økonomisk selvstendighet og aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnsliv.

Virksomheten er et kommunalt senter som tilbyr ulike tjenester til voksne innbyggere i Re og Tønsberg kommuner som har rettigheter knyttet til Introduksjonsloven og/ eller Opplæringsloven

Tønsberg Læringssenter holder til i Grenaderveien 11 på Eik, Tønsberg.  Virksomhetsleder er Solveig Laland.