Tønsberg stenger ned

Tønsberg stenger ned

Ordfører Anne Rygh Pedersen - Klikk for stort bilde Helene Moe Slinning Økt smitte, villsmitte og mutert virus gjør at de gamle Vestfold-kommunene stenger ned natt til fredag 5. mars og frem til midnatt 16. mars.

Nødvendig 

Regjeringen har vedtatt regionale forsterkede smitteverntiltak etter covid-19 forskriften torsdag kveld. Dette kommer etter en anmodning fra Vestfold-kommunene og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

-  Vi har de siste dagene hatt sterk økende smitte og også stor forekomst av villsmitte, det vil si smitte med ukjent smittevei. Det er helt nødvendig å agere raskt og kraftfullt på denne situasjonen for å begrense smitteutbruddet, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. 

Blant de gamle Vestfold-kommunen er det Tønsberg og Færder som får de sterkeste tiltakene. Den regionale forskriften innfører kapittel 5 A i covid-19-forskriften for Færder og Tønsberg og kapittel 5 B for de øvrige Vestfold-kommunene. 

Lenke til forsskriften

Krevende situasjon

Kriseldelsen i Tønsberg følger situasjonen nøye og er i tett dialog med Folkehelseinstiuttet og statsforvalteren. Torsdag ble det også holdt et ekstraordinært møte i formannskapet i kommunen. 

-  Når vi har en villsmitte på mellom 25-35 prosent, så må vi gjøre det vi kan for å få bedre kontroll. Så vet vi også at tiltakene som innføres nå vil oppleves som vanskelig for mange  mennesker. Det har jeg stor respekt for, og jeg håper vi vil se en god effekt av tiltakene slik at vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag ganske raskt, sier Rygh Pedersen. 

Tønsberg kommune innførte munnbindpåbud og arrangementsforbud onsdag 3. mars. Natt til fredag 5. mars kommer det altså ytterligere tiltak gjennom den regionale forskriften. 

For Tønsberg gjelder følgende: 

 • Serveringssteder stenger. Restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende stenges ned. 
 • Butikker stenger. Med unntak av: Apotek, matvarebutikker, utsalgssted for dyrefor, bandasjister, optikere, vinmonopol, bensinstasjoner, salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon, lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende. 
 • Nedstenging av treningssentre, bibliotek, svømmehaller og lignende, bowlinghaller, lekeland, fornøyelsesparker og lignende, museer, kino, teater, kultur- og underholdningssteder, og andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Arrangementsstopp. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Stans i idrett- og fritidsaktiviteter. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
 • Skjenkestopp. Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
 • Munnbindpåbud. Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, taxi, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Gjelder ikke de under 12 år, eller andre med gyldig grunn.
 • Undervisning. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven.
 • Skoler. Vurderes lokalt 

I tillegg gjelder følgende anbefalinger: 

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten

Rødt nivå på barnehager og skoler 

Tønsberg innfører rødt nivå på videregående skoler. Dette gjør vi for å lette trykket i kolletivtrafikken, og for å stanse flyten av elever mellom kommunene. 

Kommunen har også bestemt at det innføres rødt nivå på barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Tønsberg til og med fredag 5. mars. Barnehager og skoler informerer foreldre, foresatte, barn og elever om hvordan dette skal gjennomføres.

Rødt nivå i skole 

Rødt nivå betyr at skolene er åpne, men at kanskje ikke at alle elevene er på skolen samtidig. Det innføres mindre størrelse på kohortene for enklere å kunne holde avstand, samt å begrense antall som eventuelt må tas ut i karantene.

Det gjennomføres hjemmeundervisning for de som ikke er på skolen og enkelte fag gjennomføres på alternative måter. Alle elever skal være på skolen i løpet av uka, og det legges til rette for at særlige sårbare barn og ungdom får mest mulig tid på skolen. 

Rødt nivå i barnehage

Rødt nivå betyr at barnehage er åpne, men med redusert åpningstid og mindre kohorter. Dette skal bidra til å hindre smittespredning, men også medvirke til at færre må i karantene dersom smitte likevel oppstår.

Åpningstiden vil være fra kl. 08.00 – 15.00. Foresatte som har samfunnskritiske funksjoner kan søke om utvidet åpningstid. Dette gjøres ved skriftlig henvendelse til styrer i barnehagen. Barn med spesielle behov skal også kunne få et utvidet tilbud. 


 

Til toppen