Trenger din hjelp - meld om funn av plastkuler på telefon 33034810 eller via nettside

Trenger din hjelp - meld om funn av plastkuler på telefon 33034810 eller via nettside

Kystverket har iverksatt statlig aksjon for å rydde millioner av 2-3 millimeter store plastkuler, eller mer korrekt plastpellets. - Vi er meget takknemlig om publikum tar bilder for å dokumentere og angir posisjon så nøyaktig som mulig ved funn, sier leder i IUA-Vestfold Per Olav Pettersen. Klikk for stort bildeSlik ser plastpelletsen ut

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold er mobilisert til å koordinere oppryddingen på de stedene langs Vestfold-kysten hvor det er påslag av plastpellets. Kystverket leder det som nå er en statlig aksjon etter at anslagsvis 13 tonn med 2-3 millimeter store plastkuler endte på sjøen ved et uhell ombord i et skip utenfor Danmark i februar.

Trenger publikums hjelp

Kystverket koordinerer ressurser og innrapportering. Publikum som finner plastpellets bes melde i fra via en nettside driftet av Fredrikstad kommune. Publikum tar bilder for å dokumentere og angir posisjon så nøyaktig som mulig:

Funn meldes her  

- Du kan gjerne benytte mobiltelefon og ta bilder der og da, rett inn i skjemaet. På enkelte mobiltelefoner kommer også lokasjonen automatisk opp i skjemaet, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.

-  Etter varsel om funn av plastpellets via Kystverket vil IUA-Vestfold koordinere innsatsen med opprydding. Vi har pr. i dag ikke oversikt over omfanget av plastpellets i vårt område. Flere steder der det har vært observert funn, har plastkulene som flyter, blitt ført ut i havet igjen ved høyvann, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Vestfold dekker kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Les mer om den statlige opprydningsaksjonen her

Les mer om funn og registreringer her

Kystverket har publikumstelefon 33034810, hvor du også kan melde om funn.

 

IUA-Vestfold håndterer akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som utslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) Vestfold.

Denne informasjonen er også publisert på http://iuavestfold.no/meld-fra-om-plastpellets/iua/

samt på https://www.facebook.com/brannvesenet/posts/2908656915886082

Klikk for stort bildePlastkuler/ -pellets langs kysten 

Til toppen