Utlysning av bufdir-midler for 2020

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til inkludering av barn og unge og til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknadsfrist er 13. desember 2019.

Kultur og fritid

Tilskudd for åpne møteplasser 2020 (storbymidler)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

OBS: Kommunale søkere fra kommuner som er berørt av sammenslåing MÅ sende søknaden fra den nye kommunen. Søknader som sendes inn fra nåværende kommuner som skal slå seg sammen med andre per 1.1.2020 vil bli avvist.

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2020 er fredag 13. desember 2019. Alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsportal.  

Klikk her for ytterligere opplysninger

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludering av barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig avforeldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2020 er fredag 13. desember 2019. Alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 22. november 2019.  

Klikk her for ytterligere opplysninger

Den 26. november kl. 18.30 vil det bli holdt et orienteringsmøte om tilskuddsordningene i Conradis gate 8, Tønsberg sentrum, lokalet hvor Ungdomskontoret holder til.

Kontaktperson i Tønsberg kommune: Sandra Hjertaas, mobil 409 17 460, sandra.hjertas@tonsberg.kommune.no

Klikk for stort bilde