Utlysning av tilskudd for åpne møteplasser 2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Klikk for stort bildeBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er mandag 10. desember 2018. Alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 16. november 2018.  

For ytterligere opplysninger se:
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Barne__og_ungdomstiltak_i_storre_bysamfunn__apne_moteplasser/

Den 20. november kl. 18.30 vil det bli holdt et orienteringsmøte om tilskuddsordningene i Tollbodgaten 17 (Ungdomskontorets lokaler).

Kontaktperson i Tønsberg kommune: Sandra Hjertaas, mobil 409 17 460, sandra.hjertas@tonsberg.kommune.no