Utvider åpningstidene i barnehagene

Utvider åpningstidene i barnehagene

Fra og med mandag 18. mai vil de kommunale barnehagene i Tønsberg holde åpent 07.30-15.30.Klikk for stort bilde 

Kriseledelsen i Tønsberg kommune har besluttet å utvide åpningstiden i barnehagene.

 - Den nye smitteveilederen åpner for at barna kan være sammen i noe større grupper enn tidligere. Dermed reduseres det økte bemanningsbehovet noe, og vi får litt mer fleksibilitet i hvordan vi utnytter personalressursene. Dette gir oss igjen muligheten til å utvide åpningstidene, sier kommunalsjef for oppvekst og læring, Espen I. Riiser. Klikk for stort bildeEspen Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring. Anders Tyvand  

Foreldre og foresatte med samfunnskritiske jobber skal fremdeles ha muligheten til å få et utvidet tilbud ved behov. 

- Dette må avtales direkte med barnehagen. Samtidig ber vi om at foreldre som ikke har behov for å benytte seg av tilbudet gjennom hele åpningstiden, melder ifra om dette til sin barnehage. Dette vil hjelpe oss i planleggingen, sier Riiser.

Smitteverntiltak videreføres

Smitteverntiltakene i barnehagene videreføres, og Riiser minner om at alle som kommer i barnehagen må være friske. 

- Dette gjelder både barn og voksne. Det er også viktig at alle vasker eller spriter hendene ved inngangen før de går inn, sier han. 

Han oppfordrer også foreldre som leverer og henter i barnehagen til ikke å oppholde seg i garderoben lenger enn nødvendig. 

- Man skal selvfølgelig ta seg tid til å gi barnet den tryggheten og omsorgen som er nødvendig, men vi ønsker å begrense unødvendig opphold i garderobene, sier han. 

God start!

Riiser forteller at gjenåpningen av barnehagene så langt har gått veldig bra. 

- Dette skyldes ikke minst et godt samarbeid mellom barnehagene og foreldrene. Jeg håper det gode samarbeidet vil fortsette, og jeg vil takke den forståelsen og fleksibiliteten foreldrene viser i det som er og har vært en krevende situasjon for oss, sier han.

Til toppen