Vanningsrestriksjoner fra 21. mai

For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, er det innført vanningsbegrensninger fra mandag 21. mai til fredag 24. august.

Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/sameiets navn i tidsrommet kl. 18.00 – 23.00.

A-G: mandag + torsdag
H-L: tirsdag + fredag
M-Å: onsdag + lørdag

vanningsrestriksjoner - Klikk for stort bilde Plenvanning med spreder er ikke tillatt!

Til annen vanning (f. eks større bed) tillates kun en spreder pr. eiendom og vannslangen skal være frakoplet utenom vanningsdagene.

Det er selvfølgelig lov til å vanne med kanne hver dag.

Vanning med åpen slange er forbudt.

Borettslag

Borettslag og sameiet har vanningsdag etter borettslagets/sameiets navn.

Automatisk vanningsanlegg

Bruk av automatiske vanningsanlegg krever spesiell tillatelse fra Tønsberg kommune. 

Automatiske vanningsanlegg kan brukes innenfor deres vanningsdager i tidsrommet bestemmt av kommunen.

Gårdbrukere og gartnere

Gårdbrukere og gartnere som har vanning etter vannmåler, kan vanne etter avtale med kommunen.

Brannutrykning

NB! Ved brannutrykning må all vanning stoppes.

Henvendelser

Alle henvendelser må rettes til Bydrift i Tønsberg kommune telefon 33 34 88 00, eller til Servicesenteret, telefon 33 34 80 00.