Varsler reduserte helsetjenester

Varsler reduserte helsetjenester

- Kommunen er i kriseberedskap, og vi kan komme i en situasjon der vi må bruke både personell og sykehjemsplasser på andre måter, sier kommunalsjef Tove Hovland. Enkelte tjenester er allerede midlertidig stoppet.Klikk for stort bilde  

Denne uken mottar alle brukerne av sykehjemmene i kommunen og deres pårørende et brev fra Tønsberg kommune. Der varsler kommunen at det er nødvendig å redusere nivået på tjenestene i en periode for å kunne håndtere den situasjonen som har oppstått som følge av Covid 19-utbruddet.

- Dette er selvfølgelig svært uheldig, men jeg håper folk vil ha forståelse for at vi nå må ta grep for å være i stand til å håndtere den situasjonen som har oppstått, sier kommunalsjef Tove Hovland.

Midlertidig stengtKlikk for stort bildeTove Hovland 

Flere tjenester er allerede midlertidig stengt. Dette gjelder dagsenter for personer med demens, dagsenter for rehabilitering, arbeids- og aktivitetsplasser og støttekontakttjenesten.

- Dette har vi gjort for å forebygge og hindre spredning av koronasmitte. Alle søknader om slike tjenester blir nå liggende til situasjonen normaliseres, og den enkelte bruker vil få beskjed når tilbudet starter opp igjen, sier Hovland.

På grunn av det økte presset på helse- og omsorgstjenestene, vil det også bli nødvendig å redusere det øvrige tilbudet.

- Det vil innebære at de som har hjemmehjelp vil få mindre hjelp til husarbeid og lignende, og at de som har hjemmesykepleie vil få færre besøk. Vi vil også oppfordre alle som kan klare seg med mindre hjelp enn de får i dag, om å melde ifra om dette til den tjenesten de mottar tjenester fra, sier Hovland.  

Rulleringsopphold opphører

For å frigjøre kapasitet blir også tilbudet om rulleringsopphold i sykehjem redusert i en periode fremover.

- Det kan innebære at noen ikke kan komme på rulleringsopphold selv om de har fått dette innvilget, eller at oppholdet må avsluttes tidligere enn planlagt. De som berøres av dette vil få nærmere beskjed fra kommunen, og disse vil bli ivaretatt i eget hjem med hjelp og oppfølging av hjemmesykepleien, sier Hovland.

 

Ved spørsmål, kontakt:

Virksomhet Tildeling av helse og omsorgstjenester
Kl. 10 - 14 på hverdager
Telefon 33 34 87 30.

Tønsberg kommunes samleside for koronaviruset.

Til toppen